Energy Efficiency door monitoring


Voor elk bedrijf is het belangrijk om op de kosten te letten en één van de manieren is het begrijpen van het totale energieverbruik. Mogelijkheden zitten in machines efficiënter en energiezuiniger inzetten of door peak-shifting op tijden met goedkopere energieprijzen op vollast draaien. Ook door het meten van power quality en andere parameters kunnen maatregelen genomen worden die kostenverlagend werken. In dit seminar krijgt u concrete voorbeelden van klantencases, zoals bij Alliander, om de grote voordelen van monitoring te zien.

Ieder jaar komen er 14.000 tot 17.000 spanningsdips voor. Deze dips hebben vanzelfsprekend invloed op de continuïteit van bedrijfsprocessen: complete installaties kunnen uitvallen. Door continu te monitoren worden spanningsdips altijd herkend. Harmen Sikkema van forTop automation & energy control presenteert hoe u een goed beeld krijgt van de kwaliteit van de energievoorziening.

Als Power Quality wordt gemeten omdat er “onverklaarde” storingen optreden, is het gewenst om zoveel mogelijk informatie te verzamelen op het moment van de storing. Het kan natuurlijk voorkomen dat het vermogen over een langere tijd gemonitord dient te worden. Roy Hali van Batenburg Mechatronica loopt door diverse scenario’s om tot een bewuste keuze van een instrument te komen.

Bij de productie van zink maakt Nyrstar gebruik van gelijkrichters met thyristoren en dioden. Nyrstar kreeg enkele malen te maken met een onverklaarbare kortstondige uitval van de gelijkrichters met thyristoren. In samenspraak met HyTEPS heeft Nyrstar gekozen voor monitoring van transiënten, pieken, dips, flikker en harmonischen. De sprekers tonen de resultaten van dit project.

Jelle Bierma zal u namens Dewetron Benelux meenemen in de wereld van Power Quality en troubleshooting. Uiteindelijk heeft u met hele praktische zaken te maken: het monitoren van de netkwaliteit, inzicht krijgen in het belastingsgedrag en hoe staat de praktijk ten opzichte van de norm?

Het seminar wordt afgesloten met de focus op het elektriciteitsnet. Dat zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan om een dynamischer vraag en aanbod van elektriciteit te accommoderen.

Eén van de problemen waar distributiebedrijven mee te maken hebben, is dat er meer intelligente apparatuur op aangesloten wordt. Erik van Hilten van National Instruments bespreekt een test binnen het Livelab van Alliander, hoe de data te beveiligen is.

Bij de bezoekersregistratie voor de World of Automation, kunt u zich aanmelden voor dit seminar.