Engineeren of configureren?

Engineeren of configureren?

Door: FHI Digitale Service

Machinebouwer Aweta omarmt ‘supermarkt concept’

Lego, supermarkt, modulair, confi gureren, met verschillende woorden kun je schetsen wat er aan de hand is. Het stond geprogrammeerd voor het Machinebouw Event, van de FHI-branche Industriële Automatisering, een lezing onder de titel ‘CTO vs ETO’. Het ziet er uit als geheimtaal, op zijn minst vakjargon. ‘Configure to Order’ versus ‘Engineering to Order’, daar blijkt het om te gaan. Dan weten Henk en Ingrid natuurlijk nog niet zo veel meer. Peter Vermaat, manager inkoop en logistiek van de firma Aweta, bouwer van fruitsorteermachines, vertelde het verhaal op 7 december in Den Bosch. Het was de aanleiding voor een gesprek met hem.

Door: Kees Groeneveld
Foto's: Aweta

Vermaat was spreker op het FHI event op uitnodiging van een leverancier van Aweta, het FHI lidbedrijf Batenburg Mechatronica. Je mag dus verwachten dat er een relatie ligt tussen wat Vermaat had te vertellen en de rol van de firma Batenburg bij Aweta. Vermaat’s boodschap was dat met de invoering van de CTO methodiek van werken, ook de toeleveranciers anders moeten gaan opereren. Logisch dus om aan Harm Hanekamp van Batenburg Mechatronica, Data Vision te vragen wat dat ‘anders’ dan eigenlijk inhoudt en of hij er blij mee is.

“We bouwen voorheen bij Aweta eigenlijk altijd klantspecifieke sorteermachines. Elke klant heeft zijn eigen wensen en als je die wilt honoreren, en dat willen we, dan betekent dat voor iedere klant een compleet engineeringstraject. Dat noemen we nu ‘engineering to order’, ETO.”

Modulair bouwen

Blijkbaar is men dat zo gaan noemen sinds de ontdekking dat het ook anders kan, sneller en goedkoper. “Het voordeel van CTO is het modulair bouwen. Dat doen we op basis van standaardbouwblokken.” legt Vermaat uit. “We zorgen dat de variatie aan modules beperkt blijft. Die modules wijzigen ook niet meer per machine. Met hulp van onze ‘supply chain’ creëren we intern een soort ‘supermarkt’, waaruit we de modules verzamelen en de sorteermachine samenstellen, configureren. Dat kun je meteen bij de verkoop al doen. En daarna staat alles al klaar, voor het grijpen. Dus kun je sneller en goedkoper produceren en leveren.”

‘Minder engineering

betekent meer capaciteit

voor R&D.’

“Het klinkt zo logisch en voor de hand liggend dat je je afvraagt waarom dit nu pas wordt gedaan. Blijkbaar is er wel enig volume voor nodig. Dat de klanten meegaan in de voorgestelde modulaire functionaliteit zal ook te maken hebben met de positie van Aweta in de markt. “Nee, het gaat nog niet op voor alle machines en voor alle klanten” erkent Vermaat, “maar op termijn zijn de voordelen zijn van CTO groot en evident, qua voorspelbaarheid, kwaliteit, levertijd en kostprijs. Dat ziet de klant natuurlijk. Er is vooral per machine minder tot geen engineeringstijd en -capaciteit nodig. Dat betekent dat we capaciteit vrij krijgen voor echte R&D. Als het nodig is om voor een klant ETO te blijven doen, dan profi teren wij en hij toch al van gedeeltelijke CTO in het proces. We pakken modules waar het kan en maken een en ander specifiek waar het moet.”

Wat betekent dit nou voor de leveranciers van Aweta?
“Alle processen moeten transparant worden. Risico’s worden geanalyseerd en borgingsmaatregelen moeten worden doorgevoerd. Zowel binnen Aweta als in de processen van leveranciers. Alles moet vooraf geborgd zijn. Onvoldoende kwaliteit of niet op tijd leveren kan procesmatig worden uitgesloten. Leveranciers moeten investeren in de samenwerking en die kan dan langdurig zijn.” Vermaat zegt het en zijn leverancier, Harm Hanekamp van Batenburg beaamt zijn woorden.

Machinebouw event 2017Hanekamp omschrijft het door te zeggen: “Wij zien Aweta bijna als een eigen interne afdeling. Kijk, CTO beoogt dat er geen ingangscontrole meer plaatsvindt bij de klant. Wij doen als leverancier een sluitende uitgangscontrole en zorgen voor een zodanige verpakking dat de componenten precies in de juiste aantallen per te bouwen machine bij Aweta binnenkomen. Het is dus typisch een logistieke issue, die voor ons als leverancier natuurlijk wel een organisatorische aanpassing vraagt. Dat kunnen we doen omdat we een open en eerlijke communicatie hebben met elkaar. In een dergelijke hechte, langdurige relatie gaan wij zelf als leverancier op zoek naar goedkopere producten."

"De vision camera’s die wij leveren waren in 2006 drie tot vier keer zo duur als nu. Maar als Aweta mede dankzij onze goedkopere oplossingen meer machines verkoopt, dan kunnen wij ook weer meer camera’s leveren.” Het zijn opmerkingen die getuigen van visie, zoals je van een professionele FHI technologieleverancier mag verwachten.

Hoe nieuw is dit nu allemaal, in hoeverre lopen Aweta en Batenburg voorop bij de toepassing van CTO?
“Het is niet iets nieuws. Het komt uit de automotive-industrie” bekent Vermaat. Dat kent iedereen een beetje die een nieuwe auto bestelt. Het eindeloze ‘configureren’. “Binnen onze klantenkring loopt Aweta zeker voorop” constateert Harm Hanekamp. Peter Vermaat merkt dat het nog geen gesneden koek is bij alle leveranciers. “Het borgen van kwaliteit en levertijd in de keten is de crux. Daar moet nog wel wat gebeuren om het gewenste resultaat te halen. Nu is het eerlijk gezegd nog een mager zesje. Men kijkt nog te weinig naar het proces. De factor ’mens’ met zijn feilbaarheid is nog te dominant.”

Aweta productie

Waarom niet eerder CTO gedaan, modulair gaan werken?
“Ja, goeie vraag. Eigenlijk kwam het vooral naar boven toen er de noodzaak was om iets te doen, toen de omstandigheden er om vroegen. Dat was de crisis van 2008. Kostenreductie kreeg toen prioriteit, op alle fronten. Dat werd aanleiding om te onderzoeken hoe we onze machines slimmer, sneller en goedkoper konden gaan bouwen. Dat heeft ertoe geleid dat we nu sturen op kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en prijs, in die volgorde” analyseert Vermaat met historisch besef.

Hebben IT-ontwikkelingen een rol gespeeld, de digitalisering?
“Nee, eigenlijk niet echt. IT is voor ons vooral ondersteunend, niet leidend. Dankzij IT zijn we wel beter in staat de prestaties van machines en installaties te monitoren.” Gelukkig, Vermaat heeft het niet over het monitoren van mensen via IT systemen.

Nog even ter illustratie, hoe CTO heeft geholpen de verscheidenheid in onderdelen te reduceren: “We zijn bij een lijnsorteermachine teruggegaan van 650 naar 150 verschillende onderdelen” volgens Vermaat. “Wij pleitten al jaren voor het reduceren van het aantal verschillende types camera’s” weet Hanekamp zich te herinneren. Voor wie dacht dat dit soort ontwikkelingen binnen Nederland alleen bij ASML gebeuren, nee dus. Heel technologisch Nederland leeft van continu verbeteren en professionaliseren. De drie procent groei van de economie komt niet uit de lucht vallen.