FHI Corona Enquête: 40 procent van de leden in economisch zwaar weer door coronacrisis

FHI Corona Enquête: 40 procent van de leden in economisch zwaar weer door coronacrisis Door: FHI

FHI heeft een enquête uitgevoerd over de economische impact van de coronacrisis op alle bedrijven binnen onze technologiebranches. Hieruit blijkt dat op dit moment 40 procent van de leden al problemen ondervindt door de coronacrisis. Nog eens 40 procent verwacht in de nabije toekomst in economisch zwaar weer te belanden.

FHI heeft een enquête naar zijn leden gestuurd om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis. Hierbij zijn een viertal corona gerelateerde vragen gesteld. Deze vragen gingen over de (verwachte) problemen in de bedrijfsvoering en in welke mate er gebruik wordt gemaakt van steunmaatregelen van de overheid.

In totaal kent FHI vijf branches. Sommige branches ondervinden meer gevolgen dan de andere. Zo verwacht ruim een kwart van de leden van branche Medische Technologie geen problemen, maar kent bij Gebouw Automatisering bijna iedereen problemen of worden deze verwacht.

De coronaproblemen zitten vooral in het draaien van minder omzet en minder orders. Het is ook onduidelijk hoe de coronacrisis zich verder zal ontwikkelen. Zo wordt er een problematische periode verwacht in de dienstensector. Bij de branche Industriële Elektronica bouwen de leden het meest af wat betreft personeel. Het gaat hierbij vooral om de flexibele werknemers.

In de verschillende branches wordt het meest gebruik gemaakt van de NOW-regeling. Hierbij valt op dat bij veel bedrijven de omzet de eerste twee kwartalen wel is ingezakt, maar niet genoeg is om in aanmerking te komen voor deze regeling. De omzetdaling zal bij veel bedrijven groter worden vanaf juni, zo wordt verwacht.
Het is voor de leden nu nog te onduidelijk welke maatregelen de overheid de komende periode zal gaannemen. De roep om meer duidelijkheid hierin is duidelijk. Op basis van de verwachtingen zullen de gevolgen van de crisis zich later tonen.

De verwachting in een aantal branches is dat dit na-ijleffect nog groter zal zijn. Zij verwachten dat de crisis langer aanhoudt en de effecten pas zichtbaar worden in 2021-2022. Hierbij kan gedacht worden aan vertraging in de nieuwbouw, waar bedrijven binnen de branche Gebouw Automatisering volgend jaar het meeste van zullen voelen. Dit geldt ook deels voor Industriële Automatisering, waarbij er ook een na-ijleffect is door langere doorlooptijden van machine- en apparatenbouw.

FHI blijft zich in deze tijd inzetten voor een continue nieuwsvoorziening en ondersteuning van onze brancheleden omdat de gevolgen ook zeker volgend jaar nog zichtbaar zullen zijn.