Industry 4.0, Cyber Security en nieuwe energie


Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering in juni 2016 worden drie onderwerpen onder de aandacht gebracht in een speciale bijeenkomst. Het doel met de bespreking van deze thema’s is kennisuitwisseling tussen leden van de Nederlandse Brancheorganisatie van Industriële Automatisering. Afhankelijk van de discussie kan de brancheorganisatie in 2017 concrete vervolgstappen zetten. U kunt zich nog aanmelden voor deze bijeenkomst op 1 december 2016.

Vanaf 13.00 uur zal de aanwezige groep leden zich verdelen over drie zalen in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. Er wordt anderhalf uur per thema gesproken en afhankelijk van de interesse kan een ander thema opgepakt worden vanaf 15.30 uur. Hieronder volgt een korte beschrijving per thema.

  1. Industry 4.0
    In discussie met leden kan worden vastgesteld, hoe de diverse Nederlandse bedrijven en hun moederbedrijven Industry 4.0 / Smart Industry aanpakken. De inleiding wordt verricht door Ulrich Seldeslachts van LSEC op basis van ervaringen en presentaties bij events van deze Europese vereniging voor Cyber Security.
  2. Cyber Security
    Afgelopen jaren zijn sessies georganiseerd met de eindgebruikersgroepen van WIB. Cyber Security en IEC normen (62443 reeks) zijn in die sessies benadrukt. De WIB verwacht dat de normenreeks verplicht gesteld gaat worden door eindgebruikers. De complexiteit van de norm lijkt groot, maar het belang om de Cyber Security goed geregeld te hebben is ook groot. De discussie wordt ingeleid door Ted Angevaare van Shell.
  3. Energie
    Discussie over betrokkenheid bij de R&D van alternatieve energiebronnen en het ontwikkelingspad naar productie / distributie van die energie. Er zijn meerdere leden actief betrokken bij projecten, die als doel hebben nieuwe energiebronnen aan te boren. Waarschijnlijk valt te denken aan biodiesel, maar ook de energie uit zon, water en wind. De discussie heeft als doel, dat leden elkaar kunnen aanvullen over projecten op dit gebied. De open discussie wordt gefaciliteerd vanuit een FHI medewerker in samenspraak met een of enkele leden.

U kunt zich bij Petra Kortenoeven aanmelden voor deelname.