Kwaliteit van instrumenten is cruciaal voor een industrieel proces


Een goede inrichting van de proces automatisering is sterk afhankelijk van de integriteit van signalen uit de instrumentatie. Met een verdergaande digitalisering van smart instruments wordt de kwaliteit nog belangrijker. Daarnaast moet de industrie inspelen op trends van vergrijzing, gewenste optimalisatie en toenemende complexiteit van de technologie. Dat vraagt om deskundigheid bij de toepassing van instrumentatie en analyse apparatuur. Een goede samenwerking in de bedrijfsketen is nu van belang.

Instrumentatie leveranciers organiseren gezamenlijk de Instrumentatie & Analyse Dagen op 20 en 21 juni 2017, om aan de behoefte aan kennis te voldoen. De kansen en voordelen voor de industrie (olie, gas, chemie, farmacie, voedingsmiddelen, water en andere toepassingsgebieden) komen nadrukkelijk aan de orde.

Op beide dagen wordt een verschillend programma aangeboden, zodat een bezoeker een goede keuze kan maken (welke dag of beide dagen). In een programma met een afwisseling van eindgebruikers, fabrikanten en leveranciers is vooral de neutrale kennisoverdracht belangrijk. De lezingen worden door deze aanpak interessant voor een diversiteit aan bezoekers uit een brede groep industrieën.

De specifieke deskundigheid komt op vele fronten aan de orde in de individuele lezingen. Er wordt sterke nadruk gelegd op innovaties en de daardoor gerealiseerde voordelen voor de eindgebruikers. In een aparte track wordt tevens aandacht besteed aan de basis van de technologie voor zowel flow, druk, niveau, temperatuur als analyse apparatuur. Vanzelfsprekend sluit het programma aan op verbeteringen in de alledaagse operatie en wordt waar nodig kennis geboden over de relevante wetgeving, normen en standaarden.

Het volledige programma kunt u hier vinden. U kunt zich via deze link aanmelden voor een bezoek aan de Instrumentatie & Analyse Dagen.