Life Cycle Management

Eindgebruikers in de industrie (verenigd in WIB, the Process Automation Users’ Association) hebben de laatste jaren het thema Life Cycle Management benadrukt. In de basis gaat dit over weloverwogen keuzes voor een toekomstbestendige plant. In de praktijk blijkt dat een reeks aan onderwerpen onder deze paraplu vallen.

Ten eerste zijn dat de megatrends, zoals Internet of Things, Industry 4.0, Big Data, Robotisering, etcetera. Ten tweede zijn het concrete uitwerkingen in cyber security, asset management, Total Cost of Ownership, predictive maintenance en ketensamenwerking. Kortom … Life Cycle Management is een complex onderwerp.

Op donderdag 18 mei 2017 wordt daarom een kick-off georganiseerd om tot een structurele aanpak te komen rond bewustwording, business modellen en succesvolle ‘user cases’. Vanuit de branche Industriële Automatisering en externe partijen (EPC’s en eindgebruikers) wordt vastgesteld welke aanpak en onderwerpen de hoogste prioriteit moeten krijgen. Op basis van die prioriteiten worden doelen en aanpak in de komende twee jaar afgesproken.

Op dit moment hebben ruim 40 personen zich aangemeld en is er nog plek voor circa 10 vertegenwoordigers uit de industrie. U kunt zich nog aanmelden bij FHI.