Machineveiligheid wil je vooral meemaken


Het is algemeen bekend dat er allerlei afspraken, wetgeving, normen, procedures en richtlijnen zijn voor machineveiligheid. Dit brede scala aan maatregelen is bedoeld, om de veiligheid in de industrie te verbeteren. De kennisoverdracht rond machineveiligheid is dan wel essentieel. Bij het ontwerp, de installatie en het gebruik van machines wil iedere betrokkene alle relevante informatie weten. Door het jaar heen is er een breed aanbod van trainingen, cursussen en workshops. Op de World of Technology & Science kunt u machineveiligheid meemaken.

Ondanks de zorg van de overheid komen er nog steeds diverse ongevallen met machines of in de productie voor. Vooral bewegende delen en vallende objecten worden in rapportages van RIVM en de Inspectie SZW aangehaald als de bronnen voor ongelukken.

Op de stands van acht betrokken exposanten krijgt u inzicht in de engineering, technologie en systemen die beschikbaar zijn om machineveiligheid praktisch te realiseren. Op iedere stand verricht u een handeling met een demonstratie. Op deze site zijn alle acht stappen na te lezen. Om u een kort en krachtig beeld te geven een paar voorbeelden.

Er wordt een modulaire en configureerbare veiligheidscontroller gedemonstreerd, die in staat is om een aantal sensoren en commando’s tegelijkertijd te bewaken. Bij een andere stand wordt een demomodel gebruikt, om te tonen hoe verschillende elektrische en pneumatische bewegingen op een veilige manier worden afgehandeld. Er wordt door middel van een praktische demonstratie aangetoond hoe u de robotapplicatie kan beveiligen als de risicobeoordeling hierom vraagt.

De drie aangehaalde stappen tonen aan wat u kunt verwachten in de volledige tour. Na het voltooien van de acht stappen krijgt u namens de deelnemers een give-away. Dat zijn twee stressballen in de vorm van een veiligheidshelm, om te illustreren dat je veiligheid in de hand kan hebben.

Bij de bezoekersregistratie voor de World of Motion & Drives kunt u zich aanmelden voor dit beursproject.