Multinationals twijfelen over voldoende voorbereid zijn op Industry 4.0

PC

Industry 4.0 heeft niet alleen een grote impact op tal van sectoren in het bedrijfsleven, maar zal ook een niet te onderschatten maatschappelijke impact hebben, blijkt uit een rapport van Deloitte Global. Tegelijkertijd zegt slechts 14 procent van de ondervraagde multinationals dat zij vol vertrouwen zijn dat hun onderneming klaar is voor de vierde industriële revolutie.

Onder de noemer Industry 4.0 valt een aantal fysieke en digitale ontwikkelingen, zoals smart technology, big data, Internet of Things (IoT), robotisering en kunstmatige intelligentie. Deloitte presenteerde dinsdag op het World Economic Forum in Davos het rapport ‘The Fourth Industrial Revolution is here—are you ready?’. Daarin zijn circa 1.500 leidinggevenden van multinationals met een omzet van meer dan 1 miljard dollar ondervraagd, afkomstig vauit negentien landen.

De belangrijkste vraag aan de CEO’s, CIO’s en andere topmannen was hoe zij de impact van deze technologische revolutie op hun bedrijfsvoering zien. Ook werd hen gevraagd hoe zij de maatschappelijke en politieke impact van Industry 4.0 zien.

Slechts 14 procent denkt dat zij klaar zijn voor de vierde industriële revolutie. De opstellers van het rapport vermoeden dat deze twijfelende houding onder andere te verklaren is dat zij vooral bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe producten en het verhogen van de productiviteit. Veel andere thema’s die binnen een onderneming aandacht vereisen om effectief in te kunnen spelen op de aanstaande disrupties, staan veel minder hoog op de agenda. Denk daarbij aan thema’s als procesinnovatie en (bij)scholing van personeel.

Focus op korte termijn

De leidinggevenden zeggen in meerderheid dat zij hun investeringen in technologie veelal laten afhangen van hun wens om geheel nieuwe business modellen op te zetten. Deze hebben in potentie een flinke impact op hun huidige manier van werken. Tegelijkertijd wordt een dergelijke disruptieve ontwikkeling als lastig gezien, omdat er vaak sprake is van een focus op de korte termijn. Ook noemen de ondernemingen tegenwerking vanuit partnerbedrijven als een hindernis.

Ondanks deze scepsis in de eigen gelederen denken veel ondernemingen dat Industry 4.0 als positief is te kwalificeren. Wel is in het Deloitte-rapport te lezen dat de vierde industriële revolutie een grote maatschappelijke impact gaat hebben. Zij voorspellen dat met name in landen als China, India en Zuid-Afrika de komende jaren maatschappelijke instabiliteit is te verwachten, samen met een toenemend inkomensverschillen.

Industry 4.0 is ook binnen Industriële Automatisering een voornaam thema. Tijdens het aankomende PPA Event (Productie Proces Automatisering) wordt in een aantal lezingen en presentaties nader ingegaan op dit thema. Zo zal Johan Stockmann van AkzoNobel zijn ervaringen met Industry 4.0 in de praktijk bespreken.