Nauwkeurig meten met koolwaterstof-analyser

Nauwkeurig meten met koolwaterstof-analyser Door: Inventech Benelux BV

4000 series koolwaterstof analysers die werken volgens het vlamionisatie principe

De koolwaterstof-analysers uit de 4000-series van Teledyne worden onder meer gebruikt voor emissiemetingen (waaronder lekkages), bodemsanering, identificatie van gevaarlijk afval en algemeen milieuonderzoek.

De analysers werken volgens het vlam-ionisatie principe. Vanwege de hoge gevoeligheid voor de meeste organische componenten en de lineaire respons is men verzekerd van uiterst nauwkeurige metingen.  De lineaire response maakt nauwkeurige metingen mogelijk op alle concentratieniveaus. De waarden worden aangegeven in parts per billion (ppb) en parts per million (ppm).

De responsetijd van de koolwaterstof-analysers bedraagt enkele seconden. Organische verbindingen uit de monsterstroom of scheidingskolom worden geïnjecteerd in de detectorbehuizing waar ze worden gemengd met waterstof en lucht voordat ze de detector binnengaan waar het mengsel wordt verbrand. Tijdens dit proces worden organische verbindingen in koolstoffragmenten gebroken en krijgen ze een positieve lading (ionisatie) aan het oppervlak van de anode. Koolstoffragmenten worden gedetecteerd, het signaal wordt versterkt en vervolgens naar het gegevensverwerkingssysteem gestuurd.

De analysers van Teledyne worden geconfigureerd naar de wens van de klant, zodat aan alle monitoringsbehoeften kan worden voldaan. Emissiebronnen kunnen snel en efficiënt worden geïdentificeerd.

Verschillende modellen en toepassingen

Alle modellen uit de 4000 serie gebruiken dezelfde basis en elektronica. Onderstaand een overzicht van de verschillende functies van elke analyser. Hier kunt u ook de brochure downloaden. 

Model 4020 Totaal Koolwaterstof Analyser

 Maakt gebruikt van vlamionisatie detectie om het totale koolwaterstofgehalte in een gasmonster te meten in ppm. Dit model is ideaal om koolwaterstofverontreiniging in zeer zuivere bulkgassen te beperken. In combinatie met Teledyne’s chromatografie kolom is de 4020 uiterst geschikt voor toepassing op gevaarlijke locaties voor de detectie van vluchtige koolwaterstoffen in koelwater, proceslekdetectie en naleving van milieuwetgeving.

Applicaties:

Monitoring van de zuiverheid van zuurstof, argon, stikstof en andere ‘afdekgassen’ (blanketing) bij de vervaardiging van bijvoorbeeld elektronica in de semiconductor industrie.  

Monitoring van koolwaterstofverontreiniging bij luchtvervloeiing en andere gasproductieprocessen.

Certificering van gaszuiverheid

Detectie van sporen koolwaterstof in de omgevingslucht

Detectie van luchtverontreinigende stoffen

Controle op brandstoflekkage of giftige oplosmiddelen

Monitoring van koolwaterstoffen in CO2 toevoerstromen in de voedingsmiddelen-  en drankenindustrie.

Model 4030 Totaal Koolwaterstof Analyser

Basic 4020 met bemonsteringssysteem op hogere temperatuur voor verwarmde toepassingen. Voorkomt condensatie van het monster.

Applicaties:

Omgevingsbewaking van totaal koolwaterstof

Totaal koolwaterstofmeting voor uitlaatstoffen van auto’s

Model 4040 Methaan / Niet-methaan

Basic 4020 inclusief een temperatuur gestuurd bemonsteringssysteem met GC (Gaschromatografie) kolom voor nauwkeurige metingen van zowel methaan-koolwaterstoffen als niet-methaan koolwaterstoffen in een gasstroom.

Applicaties:

Procesbewaking – bewaking met alarm of besturing van: procesgasstromen met organische oplosmiddelen, ruwe olie en andere chemicaliën die koolwaterstoffen bevatten. 

Efficiëntiecontrole – Monitoring van vluchtige organische stoffen voor naleving van milieuwetgeving, efficiëntie controle van verbrandingsinstallaties (thermisch of katalytisch), gasscrubbers, koolstofadsorptie en andere zuiveringsapparatuur, monitoring van katalysatoren, verbranding en efficiëntie van dieselmotoren.  

Omgevingsbewaking – Bewaking en/of besturing van ovens, drogers, emissiemonitoring van vluchtige stoffen, bewaking (veiligheid) van de werkvloer, lekdetectie van procesapparatuur of opslagruimten voor oplosmiddelen.

Model 4060 Benzeen

Gelijk aan de 4040, maar gebruikt voor het meten van benzeengehaltes in plaats van Methaan/Niet-Methaan.

Applicaties:

Monitoring van benzeen in CO₂-toevoerstromen (blanketing) in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Detectie van sporen van benzeen in de omgevingslucht

Monitoring van de zuiverheid van stikstof, zuurstof, argon en andere dekgassen

Monitoring van ethyleenzuurstof in steriele omgevingen

Meer informatie

Wenst u meer informatie of heeft u interesse in een test? Neem hiervoor contact op met John Heidenreich, Product Manager bij Inventech via tel.nr.: 0162 460404 of via email