Netwerkfunctie rond Industry 4.0 en Energie


De onderwerpen Industry 4.0 en Energie kwamen tijdens de ALV op 9 juni 2016 aan de orde. In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 zijn rond thema’s als Marine & Offshore, Energy & Automation, Cyber Security en arbeidsmarkt specifieke bijeenkomsten georganiseerd. De bij de ALV aanwezige leden zagen de behoefte aan ledenbijeenkomsten rond Industry 4.0 en Energie als aanvulling op dat pakket.

De energiesector werd aangehaald, omdat men ziet dat er veel nieuwe ideeën ontstaan voor nieuwe brandstoffen. Wellicht zit dat nog in de R&D fase van eindgebruikers of kennisinstituten, maar het voorstel was om die initiatieven gebundeld aan de orde te laten komen.

De huidige trends in Industry 4.0, Internet of Things, Smart Industry, Big Data en allerlei aanverwante termen komen aan de orde tijdens de events en beurzen. Het voorstel van één van de leden was, om in een ledenbijeenkomst onderling vast te stellen wat het voor lidbedrijven concreet inhoudt. Per bedrijf verschilt wellicht de definitie, de aanpak en de fase waarin de organisatie zich bevindt.

Het doel van deze bijeenkomsten zal zijn, om het interne netwerk van de leden te benutten, om een beeld te krijgen van wat er speelt in de branche. U kunt zich nu al aanmelden voor een intensievere betrokkenheid bij Paul Petersen. De bijeenkomsten worden in juli / augustus gepland.

Er worden ook bijeenkomsten voor leveranciers van veldinstrumentatie, system integrators en leveranciers van sensoren (control products suppliers) georganiseerd. Als u zeker wilt zijn, dat u voor één van deze ledenbijeenkomsten uitgenodigd wordt, kunt u zich melden bij Elvis Bajric met de vermelding van de groep.