Nieuwsbrief FHI Januari 2021

Nieuwsbrief FHI Januari 2021 Door: FHI

COVID-19 heeft het afgelopen jaar een grote impact gehad op de activiteiten van onze FHI-leden en onze FHI-organisatie. Zo hebben we beslist om de vakbeurs World of Technology & Science (WoTS) 2020 naar 2022 te verplaatsen en hebben we de meeste branche-events omgezet naar webinars of online kennisweken. Deze digitalisering van onze activiteiten zullen we in 2021 verder doorzetten.

In deze eerste nieuwsbrief van 2021 informeren wij u graag over de transitie van FHI: wat vernieuwen we, wat zetten we door en welke andere verbeteringen hebben we in de planning. Dit alles met respect voor de doelstelling van onze vereniging: ‘Klanten in contact brengen met onze FHI-leden’. De methoden om dit doel te bereiken passen zich aan de tijdsgeest aan maar onze doelstelling op zich is sinds bijna 65 jaar onveranderd!

 

Wat hebben we in 2020 reeds gerealiseerd?

Het afgelopen jaar bood nauwelijks ruimte voor fysieke evenementen, een gemis dat wij zwaar voelden. De behoefte aan kennisuitwisseling bleef en is ingevuld door verschillende succesvolle webinars en online kennisweken. Daarmee is aan een belangrijk doel – kennisdeling met de markt – tegemoetgekomen. De deelname aan en de beoordeling van die online-activiteiten zijn goed. Samen met leden en externe sprekers kunnen wij een neutraal en deskundig programma bieden. FHI heeft in 2020 waardevolle ervaring opgedaan in de organisatie en vormgeving van deze online evenementen. Die expertise zullen we ook in 2021 voor onze leden inzetten.

Tegelijk zijn gedurende de afgelopen jaren de circa veertig branche- en eventsites samengebracht onder ons centrale platform fhi.nl. Het FHI-platform heeft een (AVG-conforme) bezoekersdatabase die de wezenlijke waarde van onze vereniging vormt. Deze bevat een enorm aantal klanten die we gedurende onze geschiedenis met beurzen en events hebben geregistreerd. Het brengen van waardevolle content naar deze enorme groep van klanten zal in 2021 een prioriteit zijn. Dat doen we in de breedte, maar vooral specifiek binnen bepaalde interessegebieden en clusters. Op die manier brengen wij onze FHI-leden voortdurend op de juiste plaatsen en op gepaste wijze onder de aandacht.

Door als lid deel te nemen aan of betrokken te zijn bij webinars, online kennisweken of een cluster in uw branche doet u ook aan marketing. Vanwege de voorgeschreven ‘sociale afstand’ vergaren onze leden ‘leads’ steeds vaker online. Zodra fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn, zal FHI hierop inspelen met een gewogen combinatie van fysieke en online events.

 

Uw uitgebreid ledenprofiel op het FHI-platform: fhi.nl

‘To be found online or not to be found online’ is de hoofdvraag die wij en onze leden ons moeten stellen in 2021. De stakeholders in onze markten en vele van onze FHI-leden rijden vandaag virtueel rond op het internet in plaats van over de BENELUX-snelwegen. Online aanwezigheid is vandaag het alternatief voor fysieke podia voor marketing en kennisdeling.

Door met alle FHI-leden samen content te plaatsen op fhi.nl maken we ons gezamenlijk platform zeer sterk, waardoor elke bouwsteen – de individuele content van elk lid – beter vindbaar is voor klanten. Als we dit samen goed doen, zullen we hiermee een niveau van vindbaarheid bereiken dat geen enkel FHI-lid voor zichzelf met eigen middelen kan bereiken; het is de meerwaarde van het collectief.

Als eerste onderdeel van deze grootscheepse ‘contentcreatie-operatie’, krijgen leden van de branches Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie als onderdeel van hun FHI-lidmaatschap een uitgebreid ledenprofiel op het platform fhi.nl.

U krijgt daarmee de mogelijkheid en het gereedschap om eigen content te plaatsen, in de vorm van een bedrijfsportfolio, nieuws- of persberichten, filmpjes, podcasts, enzovoort. De collectiviteit om samen content te plaatsen maakt daarbij het verschil en bovendien is fhi.nl in de ogen van beoordelaars (en bots) als verenigingswebsite betrouwbaar en neutraal. Deze aspecten zorgen voor een hoge ranking in zoekmachines en dus voor meer aandacht voor uw content en voor sterk stijgende bezoekersaantallen voor fhi.nl in het algemeen.

De content in uw uitgebreid ledenprofiel is en blijft uw eigendom en uw verantwoordelijkheid. FHI biedt een veilig platform, zorgt voor de handzame tools en biedt een dashboard dat inzicht geeft in het webverkeer naar uw content. Als extra dienst kunnen onze deskundigen uw content helpen vormgeven. Ook onze webinarstudio staat daarbij ter beschikking. Lees verder over het platform fhi.nl en zie de gebruikershandleiding van het uitgebreid ledenprofiel/mijnFHI en Dashboard. Lees hier meer over onze transitie.

 


Wat kan u in 2021 nog van ons verwachten?

Terwijl wij verder bouwen aan de online aanwezigheid van FHI en onze FHI-leden, zullen wij blijven investeren in beurzen,  events en in kleinschaligere netwerkbijeenkomsten en (cluster)workshops. Zodra dat weer kan, zullen we naast online ook fysieke samenkomsten organiseren, een keuze die we maken, rekening houdend met de omstandigheden en de voorkeur van onze deelnemende leden.

Zo heeft de vakbeurs Electronics & Applications nu een sterker branche-overstijgend karakter. De E&A staat als fysiek event voor een bredere doelgroep ingepland op 28, 29 en 30 september 2021. FHI-leden kunnen er, tegen beperkte kosten, hun klanten treffen. Per branche wordt gewerkt aan inhoud en branding, om de eigen doelgroepen goed aan te spreken. We voorzien in een back-upplan voor het geval er nog beperkingen gelden.


De ontwikkeling en perfectionering van het FHI-platform fhi.nl gaat verder. FHI-collega’s maken tutorials en webinars waarmee we FHI-leden ondersteunen om hun content, presentaties, papers en kennis-in-het-algemeen op de beste manier op ons platform fhi.nl online te brengen, waar klanten het kunnen ontdekken. Het is ook deze content die een onderdeel kan zijn van specifiek naar welbepaalde doelgroepen gerichte FHI-nieuwsbrieven (clusterwerking). Daarnaast blijft FHI de collectieve belangenbehartiger van de technologiebranches. Het behartigen van belangen rond speerpunten en de dienstverlening naar FHI-leden zijn goedlopende FHI-activiteiten die we in 2021 nog willen versterken. Onze leden kunnen een beroep doen op onze deskundigheid en die van onze betrouwbare partners, omtrent:

- (model)leverings- en inkoopvoorwaarden;
- HRM-, RAO- en arbozaken;
- collectieve verzekeringen;
- en vele andere ondersteunende diensten. Zie hier voor een uitgebreid overzicht.