Overleg platformen Vloeistof & Energie 14 april 2021

Overleg platformen Vloeistof & Energie 14 april 2021 Door: FHI federatie van technologiebranches

Twee maal per jaar organiseert FHI Industriële Automatisering een overleg voor Platform Energie en Platform Vloeistof. Tijdens deze overleggen worden actuele ontwikkelingen besproken op het vlak van energie- en vloeistofmeetapparatuur, met een focus op de wet- en regelgeving. Naast leveranciers en gebruikers van deze meetapparatuur, zijn ook NMi, het ministerie van EZK en Agentschap Telecom betrokken bij deze overleggen. 

Op woensdag 14 april vindt het voorjaarsoverleg plaats. Naast de vaste onderwerpen op het gebied van toezicht, nationale- en Europese regelgeving en OIML en WELMEC is er dan ook aandacht voor de consequenties van de BREXIT voor certificeringstrajecten en voor een onderzoek naar de effecten van elektromagnetische interferentie op statische elektriciteitsmeters.

VSL en Universiteit Twente hebben, o.a. in samenspraak met Netbeheer Nederland, uitgebreid onderzoek gedaan naar de elektromagnetische interferentie op elektriciteitsmeters. Aanleiding hiervoor was dat er in een aantal specifieke gevallen en omstandigheden afwijkingen in de meteraanwijzingen waren tot wel 2000%. Tijdens het overleg van Plaform Energie zal VSL terugkoppeling geven van de resultaten tot nu toe. 

Het voorjaaroverleg van Platformen Energie en Vloeistof van 14 april vindt online plaats. De dag is ingedeeld in drie tijdsblokken:

11.00 – 12.00:   Platform Energie (o.a. elektromagnetische interferentie op statische elektriciteitsmeters)
13.00 – 14.30:   Gezamenlijk overleg m.b.t. wet- en regelgeving, toezicht en OIML & WELMEC
15.00 – 16.00 :   Platform Vloeistof (o.a. themapresentatie CSA gevolgen BREXIT voor certificeringstraject) 

Ben je geïnteresseerd in deze onderwerpen en wil je een keertje deelnemen om te bepalen of je je vast wilt aansluiten bij één van de platformen, mail dan naar: susanne@fhi.nl