RFID met een korreltje zout


Hoe innovatief een openbaar aanbesteed project kan zijn

Tijdens het Auto ID event van de branche industriële elektronica, begin maart, vertelde Jan Rients Slippens van Rijkswaterstaat een boeiend verhaal over de inzet van RFID bij gladheidsbestrijding op de Nederlandse snelwegen. Pratend met Slippens en productmanager Geertjan Hendriks, productmanager van leverancier Microtron, blijkt het niet alleen een mooi technisch en organisatorisch verhaal te zijn, maar ook nog eens een schitterend voorbeeld van hoe een klein elektronicabedrijf een openbare aanbesteding kan winnen en daar na uitvoering van het project ook nog heel blij over kan zijn.

Publicatie; Signalement, Tekst; Kees Groeneveld, Fotografie; Rijkswaterstaat

Het is een verhaal van industriële PC’s, van RFID tags op vrachtwagens en op strooibakken, van uitleeskasten, van een ‘paspoortsysteem’ en van een strooimanagement systeem. “Veel van onze acties zien de meeste mensen niet” zegt senior adviseur gladheidsbestrijding Slippens (what’s in a name, red). “Wij strooien preventief, ’s nachts tussen drie en vijf uur. Als er een strooibesluit genomen is, dan moet er binnen twee uur gestrooid zijn. We doen dat niet zelf, maar huren daar vrachtwagens voor in die op onze locaties de strooiers ophalen. De contracten met de onderaannemers zijn gebaseerd op wat er werkelijk is uitgevoerd en er staan boetes op overschrijden van de twee uur. Dat is één van de redenen waarom we het RFID systeem hebben.” Bij sneeuw blijken er 1200 mensen in de weer te zijn hiermee.

Via het systeem wordt gemonitord wie er waar aan het strooien is. De software analyseert hoeveel er wordt gestrooid en hoe breed men strooit. “We hadden al een partij voor het managementsysteem, DMI. We zijn de markt op gegaan voor de tags op de wagens en de strooiers en de uitleessystemen op de steunpunten.” “Wij hebben de aanbesteding gewoon gewonnen op prijs” onthult Geertjan Hendriks met zijn Brabantse tongval. “De besparing voor Rijkswaterstaat zit vooral in de tag en de uitleesmodule. Om te aan te tonen dat het werkt hebben we een ‘proof of concept’ gemaakt. Microtron is een relatief kleine hardware leverancier van inkoopproducten waarbij we ook wel custom made producten leveren. Voor de middelware software, waarmee we communiceren met het DMI systeem, hebben we de Belgische ontwikkelaar Auxcis als partner.”

Maar hoe ging dat nou, zo’n grote semi-over-heidsorganisatie en een klein technologiebedrijf? “Wij waren aanvankelijk helemaal niet blij dat we moesten gaan aanbesteden” bekent Slippens. “Achteraf zijn we heel happy met de samenwerking met DMI en Microtron. De overheid stimuleert dat we aanbesteden bij kleine bedrijven. Maar eigenlijk hebben we helemaal niet gemerkt dat Microtron een klein bedrijf is. We wilden wel een test en een proof of concept voordat we de opdracht definitief maakten. Dat was voor Microtron geen probleem.” Dan de kant van Microtron. “We zijn wel gewend projecten te doen, maar dit was wel een groot en uniek project voor ons. Maar ‘kennie besta nie en ‘k wil niet ligt er naast’. Als er iets niet werkt gaan weer gewoon heen, desnoods met de ontwikkelaar.”

‘Rijkswaterstaat buiten de gebaande paden’

Hendriks is van zijn kant ook heel goed te spreken over de samenwerking met Rijkswaterstaat. “Ze bleken bereid te zijn om buiten de gebaande paden te gaan.” “De techniek heeft ons de ogen geopend. Hoewel we eerst de oplossing hebben gezien en daarna pas naar het product zijn gaan kijken.” Het is volgens Slippens voor RWS reden om verder te kijken. Men wil volledig af van de temperatuur- en gladheidssensoren die in het wegdek zitten met vast gefreesde bedrading om data te kunnen leveren. Uitlezing via RFID zou hier ook voordeel kunnen bieden. “Dat is nog wel een uitdaging met al het vuil en de obstakels op en rond de weg.”