SAM GUARD: voorspellende analysetool

SAM GUARD: voorspellende analysetool Door: SAMSON REGELTECHNIEK B.V.

Analysesoftware SAM GUARD is een voorspellende analysetool voor de procesindustrie. Deze SAMSON analysesoftware bewaakt uw gehele productieunit en maakt daarbij op intelligente wijze gebruik van de proceskennis en de reeds in uw bedrijf aanwezige, opgeslagen sensordata.

Machine learning Deze tool combineert op slimme wijze de reeds beschikbare sensordata met machine learning en een (human enhanced) digitaal model van de huidige productieunit. Dit digitale plant model wordt in nauwe samenwerking met uw procesengineer opgezet.

Volledig werkend systeem Dankzij de modulaire opzet is de SAM GUARDtool relatief snel inzetbaar. Binnen circa twee maanden beschikt u over een volledig werkend systeem. Uiteraard worden vooraf in nauw overleg met u de verschillende KPI’s vastgesteld.

Voordelen

  • • 24/7 monitoring van de gehele fabriek.
  • • Vroegtijdige waarschuwing van afwijkende situaties, zoals bijvoorbeeld flare events.
  • • Observatie van plantdata en verhoging van de plantuptime.
  • • Procesobservatie en verhoging van productkwaliteit.
  • • Het vinden van invloedfactoren, die de meest optimale badge mogelijk maken.
  • • Monitoring van veldinstrumentatie en het vroegtijdig voorspellen van issues.
  • • Opsporen van oorzaken bij reeds bekende issues, waarvan de oorzaak nog onbekend was.

Meer informatie: Flyer SAM GUARD