RFID’s en barcodes: een terugblik op het Auto ID event

Auto ID

Op het Auto ID event passeerden tal van innovaties en concrete toepassingen van Auto ID-technologie de revue. De technologie geeft bedrijven meer mogelijkheden in de controle van goederen in de (productie)processen.

Rob Oosterhof van GS1 opende het lezingenprogramma. Hij werd direct concreet en vertelde over identificatiestandaarden en welke business cases daaruit te halen zijn. Er wordt immer wereldwijd vijf miljard maal per dag een scan uitgevoerd op een barcode. Naast barcodes bestaat de GS1 RFID-standaard. Net als een streepjescode bevat een GS1-tag alleen een key.

Barcodes zijn vooral goedkoop en zichtbaar. Een RFID-chip is volgens Oosterhof wat duurder en er is geavanceerdere apparatuur nodig om te scannen. Groot voordeel is echter dat RFID-tags automatisch zijn te detecteren. Dat kan uitermate handig zijn voor bedrijven die 24/7 zicht op hun voorraad willen hebben.

Supermarkten zijn een bekend voorbeeld van bedrijven die profiteren van beide technologieën, want dankzij barcodes is een gesloten goederensysteem ontstaan en RFID kan in bepaalde sectoren meerwaarde bieden. Een andere business case die Oosterhof aanstipte was een mogelijkheid om RFID-tags toe te passen als antidiefstalbeveiliging. Ook zijn barcodes en RFID-tags uiterst nuttig in ziekenhuizen, omdat er een 100 procent traceerbaarheid van medische hulpmiddelen ontstaat.

auto id

Oosterhof waagde ook een blik in de toekomst. Daarin vliegen drones door magazijnen en leveren een bijdrage aan voorraadbeheer. Daarbij leest de drone de RFID-tags al vliegende uit. Ook het Amazon-concept van een supermarkt waarbij camera’s automatisch producten registreert die consumenten van de schappen pakken, laat zien hoe technologie de markt verandert.

Remco Labordus van Isotron Systems sprak over de voordelen van image-based scanning ten opzichte van laserscanners. Image-based scanners hebben in de praktijk minder onderhoud nodig en betrouwbaarder barcodes uitleest. Dit levert in de gezondheidszorg concrete besparingen op. Kostenbesparingen kwamen ook aan de orde in cases bij onder andere de REWE Group en Tata Steel, zo legde Sander Merkx van Mieloo & Alexander uit. Daarbij ging hij met name in op de voordelen van RFID-technologie in de industrie, retail en logistiek.

Toekomst van RFID

Over de toekomst van industriële toepassingen van RFID sprak Pim van Loosbroek, werkzaam bij The  Tag Factory. FHI sprak al eerder met Van Loosbroek over de chipless tags. Toepassingen zijn bijvoorbeeld piepkleine tags in bacarat-kaartspelen die in de casino’s van Macao worden gebruikt. Ook vrachtwagenbanden met chipless tags zijn mogelijk, wederom om diefstal te voorkomen. Maar ook toepassingen die vandaag de dag al concreet uitvoer zijn, zoals tags voor biervusten en rolcontainers, deed hij uit de doeken.

Er kwamen meer toepassingsgebieden van RFID en andere Auto ID-apparatuur aan bod. Erik van den Beld schetste hoe identificatiesystemen in de keten van de vleesindustrie werken en Martti Pinomaa sprak over slimme RFID-applicaties.

De afsluitende lezingen werden, ondanks het fraaie lenteweer, goed bezocht. De lezing van Friesland Campina belichtte het toepassen van Auto ID-technologie, met name RFID, om het beheer van de tienduizenden rolcontainers van de zuivelreus op orde te brengen. Uiteindelijk werd een speciale RFID-tag ontwikkeld om aan alle eisen van Friesland Campina te voldoen. De lezing van Qlip had veel raakvlakken met de markt waarin Friesland Campina opereert, omdat het technologie levert om de kwaliteit in de zuivelketen te borgen.  Accell Nederland, een grote fietsfabrikant, beschreef tenslotte hoe het met behulp van Auto ID-technologie zijn voorraadbeheer optimaliseert.