World of Automation en Industrial Processing


De integratie van de World of Technology & Science en Industrial Processing was reeds gedeeld met de wereld door het persbericht op 28 februari 2017. Vooral voor de World of Automation is deze integratie belangrijk nieuws. Bezoekers uit de industrie hebben een brede interesse in het technisch aanbod in de markt. Door de beurzen te integreren wordt het aanbod beter afgestemd op de bestaande wensen.

Vroeger dan vorige edities van de World of Technology & Science is al een begin gemaakt met de organisatie van de World of Automation 2018. Op 10 maart 2017 heeft de evaluatie van WoTS plaatsgevonden. Vervolgens hebben de aanwezige exposanten de voorstellen van projecten en seminars in 2018 besproken. Op basis van die reacties wordt de aanpak besproken met de beurscommissie en zullen alle potentiële exposanten in het najaar uitgenodigd worden voor specifieke projecten en seminars. Die worden afgestemd op de diverse bezoekersdoelgroepen en de actuele kennisoverdracht rond trends en technologie.

Dit traject wordt ook voor de exposanten van Industrial Processing opgezet. Voor deze groep bedrijven wordt een extra bijeenkomst georganiseerd op 14 juni 2017, zodat ook zij in een vroeg stadium mee kunnen denken en praten over de aanpak van hun beurs. Met de verenigingen Machevo & Bulk en FEDA wordt sterk samengewerkt. De krachten worden gebundeld voor toegevoegde waarde die aan de bezoekers geboden gaat worden.

Door intensieve samenwerking en een grote betrokkenheid van leden en exposanten hebben de vorige edities van WoTS aangetoond, dat dit succesvol werkt in de neutrale kennisoverdracht en daardoor ook in de communicatie naar bezoekers.