Niveaumeting door middel van drukverschil en scheidingsmembranen

 

Een van de meest robuuste en betrouwbare niveaumetingen in de petrochemie wordt gemeten door middel van drukverschil. Bij de drukverschilmeting werken verschillende drukken van twee kanten in op een drukverschil(transmitter) meetcel. Deze zet het drukverschil om in een elektronisch signaal. Met behulp van de drukverschilmeting kunnen druk, niveau, soortelijke massa en debiet van vloeistoffen, suspensies, gassen en dampen worden gemeten. In het geval de drukverschil meetcel niet in contact kan of mag komen te staan met het procesmedium, kunnen scheidingsmembranen worden toegepast. De scheidingsmembranen nemen de functie over van de drukmeetcel en verleggen de meting naar het membraan van het scheidingsmembraan. Doordat het een perfect hydraulisch systeem is, wordt deze druk nagenoeg exact doorgeven aan de transmitter meetcel.

 

Het voordeel van het gebruik van scheidingsmembranen is legio. Een kleine opsomming

• Met scheidingsmembranen kunnen procestemperaturen van -100°C tot +800°C gemeten worden
• Vele proces aansluitingen mogelijk en goed inzetbaar bij hoog viscose toepassingen
• Bijna alle mogelijke exotische materialen mogelijk voor optimale corrosie bestendigheid
• Vervanging van ‘natte benen’ (wet legs) met significant minder onderhoud, storingen en significant betere metingen
• Goed te combineren met wireless druktransmitters en/of digitale verschildruk metingen zonder capillairen (2 keer direct gemonteerde seals)

In dit webinar geven we een aantal basisprincipes mee voor het juist selecteren van scheidingsmembranen en de natuurkundige principes die van toepassing zijn op dit meetprincipe. We introduceren tevens onze online tool BaseCal, die alle elementen in ogenschouw neemt en de verwachte fout berekent (TPE) van het scheidingsmembraan meetsysteem.

 

Door Sander Posthumus van Badotherm

 

Terug naar het programma overzicht & bezoekersinschrijving