Activiteitenvelden

Collectieve marketing

Marketing

De missie van FHI ‘Business creatie voor leden’ komt sinds de oprichting van de vereniging in 1956, toen onder de naam Federatie Het Instrument, sterk tot uiting in de collectieve marketingactiviteiten. De gezamenlijke aanpak kenmerkt de marketingactiviteiten, zoals beurzen, evenementen en netwerkbijeenkomsten die voor en door de leden worden georganiseerd. Deze activiteiten bevatten een sterk thematisch én technologische karakter.

Events

De FHI-branches realiseren een groeiend aantal thematische en technische events, waarin groepen leden hun technologie presenteren aan geselecteerde marktpartijen. De events zijn vaak eendaagse evenementen waarbij kennisdeling door lezingen én contact met leveranciers via de stands belangrijke onderdelen zijn. De focus ligt zeer sterk op neutrale kennisoverdracht voor goede bijeenkomsten met klanten en andere stakeholders.

Hieronder treft u een opsomming van de events aan;

Jaarlijks Januari Productie Proces Automatisering
Jaarlijks Maart Industrial Ethernet
Jaarlijks Oktober Supply Chain Tech – Auto ID
Jaarlijks Juni Instrumentatie & Analyse
Jaarlijks December Machinebouw