Collectieve marketing

Marketing

De missie van FHI ‘Business creatie voor leden’ komt sinds de oprichting van de vereniging in 1956, toen onder de naam Federatie Het Instrument, sterk tot uiting in de collectieve marketingactiviteiten. De gezamenlijke aanpak kenmerkt de marketingactiviteiten, zoals beurzen, evenementen en netwerkbijeenkomsten die voor en door de leden worden georganiseerd. Deze activiteiten bevatten een sterk thematisch én technologische karakter.

Events

De FHI-branches realiseren een groeiend aantal thematische en technische events, waarin groepen leden hun technologie presenteren aan geselecteerde marktpartijen. De events zijn vaak eendaagse evenementen waarbij kennisdeling door lezingen én contact met leveranciers via de stands belangrijke onderdelen zijn. De focus ligt zeer sterk op neutrale kennisoverdracht voor goede bijeenkomsten met klanten en andere stakeholders.

Hieronder treft u een opsomming van de events aan;

Jaarlijks Februari Productie Proces Automatisering
Jaarlijks Maart Auto ID
Jaarlijks Maart Industrial Ethernet
Oneven jaren Juni Flow & Analyse
Jaarlijks December Machinebouw

Netwerkbijeenkomsten

De netwerkbijeenkomsten binnen FHI variëren in vorm en groepssamenstelling. De jaarlijkse managementsessies met bekende sprekers is voor alle leden van de branches toegankelijk. Tegelijkertijd worden heel gerichte netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die bijvoorbeeld een inkijkje bij een klant bieden of gekoppeld zijn aan een thema in een specifiek segment.

Hieronder treft u een aantal van deze netwerkbijeenkomsten aan;

  • Kwaliteit & Controle
    Bijeenkomsten over gebruik van analyse apparatuur en analytische instrumenten binnen productieprocessen
  • Control Product Suppliers
    Een deel van de bijeenkomsten vinden plaats bij een eindgebruiker op locatie. Naast een netwerkbijeenkomst dus ook een unieke mogelijkheid voor een kijkje in de keuken bij bijvoorbeeld Metal Machinebouwer of DEMCON.
  • System Integrators
    De System Integrator heeft een breed werkveld. Daarom heeft elke bijeenkomst een eigen focus/thema. Thema’s die de revue hebben gepasseerd zijn bijvoorbeeld Cyber Secrurity bij waterschappen en openbaar aanbesteden bij Rijkswaterstaat.

Beurzen

FHI organiseert ieder jaar een vakbeurs, in de even jaren is het de beurs World of Technology & Science (voorheen HET Instrument) en in de oneven jaren de beurs Electronics & Automation. Beide beurzen vinden centraal in Nederland plaats in de Jaarbeurs Utrecht.

World of Technology & Science vindt zijn oorsprong uit de beurs HET Instrument en de beurs Industrial Automation & Drives. In 2012 is door de samenwerking tussen de brancheverenigingen FHI en FEDA een vernieuwingsslag voor de technologische en wetenschappelijke beurs gestart. Deze beurs brengt de werelden van Industriële Automatisering, Laboratorium Technologie, Aandrijftechniek en Industriële Elektronica voor vier dagen samen. De beursdagen staan vol van informatie-uitwisseling via het boeiende conferentieprogramma, de technologische stands, interactieve beursprojecten, hightech paviljoens en innovatieve ontwikkelingen. De eerste editie was een groot succes en zal in de komende even jaren worden voortgezet.

Meer informatie over deze beurs is te vinden op www.wots.nl

Electronics & Automation is een beurs met een specialistisch karakter door de focus op Industriële Electronica. Alle facetten binnen de elektronica worden belicht; van het ontwerpen op component-niveau, hardware samenstelling, software programmering, productieapparatuur tot aan het testen en meten. In drie dagen worden kennis en kunde gedeeld, via de live-productielijn, het brede aanbod aan stands, de actuele seminars en tech-gadgets.

Voor meer informatie, zie www.eabeurs.nl

Vanwege het hoge financiële risico en om de gezamenlijke belangen optimaal te kunnen behartigen zijn de beursactiviteiten financieel en organisatorisch geconsolideerd in de federatie. De beide vakbeurzen World of Technology & Science (HET Instrument) en Electronics & Automation, worden volledig voor rekening en risico van FHI georganiseerd.