Gezamenlijke belangenbehartiging

Gezamenlijke belangenbehartiging

  • gezamenlijke inkoop van diensten;
  • juridische ondersteuning;
  • informatieverstrekking;
  • advisering en publiciteit
  • kwartaal tijdschrift Signalement.

Algemene belangenbehartiging vindt voornamelijk plaats op federatief koepelniveau. Dit gebeurt ten behoeve van sectoroverschrijdende activiteiten zoals

  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Innovatie, overheid en wetenschap als markt
  • Aanbesteding en inkoopmarkt
  • Industriebeleid en concurrentiekracht
  • Sociale zaken en exportbevordering

De leden worden geïnformeerd over ontwikkelingen op sociaal-economisch en juridisch gebied. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als algemene wetgeving, milieuzaken, ARBO- en CAO beleid. De uitkomsten worden o.a. via het huisblad ‘Signalement’ gecommuniceerd.

Voor alle gepubliceerde Signalementen klik hier. Wilt u een exemplaar ontvangen van ‘Signalement’? Neem dan contact op met FHI: 033 – 465 75 07.