Marktonderzoek

FHI voert ten behoeve van haar leden diverse marktonderzoeken uit. Leden hebben er baat bij te weten hoe de markt, waarin zij actief zijn, zich ontwikkelt en welke nieuwe trends er ontstaan. Leden kunnen deze gegevens gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De FHI-marktonderzoeken zijn divers. Zo geeft het uitgebreide Brancheonderzoek de sociaaleconomische ontwikkelingen in de branche weer.

  • Brancheonderzoek
  • Trendonderzoek
  • Productstatistieken

Brancheonderzoek

Eens in de vijf jaar vindt het brancheonderzoek plaats. Het brancheonderzoek geeft de sociaaleconomische ontwikkelingen in de branche weer. Daarmee is het een benchmark voor de ontwikkeling van omzet (verdeeld naar productgroepen en afzetmarkten) en personeel (verdeeld naar functies en opleidingen).

Trendonderzoek

Ieder kwartaal vindt het trendonderzoek plaats. Het betreft hier een representatieve steekproef onder de leden naar de ontwikkeling van omzet en orderontvangst. Het trendonderzoek geeft een algemeen beeld van de ontwikkeling binnen de branche.

Productstatistieken

Meerdere clusters binnen de branche Industriële Automatisering beschikken over productstatistieken. In een productstatistiek wordt de omzet op productniveau opgegeven aan een notaris. De getotaliseerde resultaten geven daardoor een gedetailleerd beeld van de omzetontwikkelingen van het desbetreffende cluster. Bij de opzet van een productstatistiek is het uitgangspunt dat de deelnemers gezamenlijk ten minste zeventig procent van de markt vertegenwoordigen. De deelnemers komen ieder halfjaar bijeen voor het bespreken van de resultaten. Dit is binnen deze clusters een extra netwerkmoment en gaat veelal samen met het uitnodigen van externe sprekers, die hun perspectief op de marktsituatie geven.

De productstatistieken binnen Industriële Automatisering zijn:

  • LMI, Leveranciers Meetinstrumenten voor de Installatiewereld
  • Vacuümtechnologie
  • Veldinstrumentatie