Platform Control Product Suppliers

Het Platform Control Product Suppliers bundelt de leveranciers van bijvoorbeeld sensoren, machinebouwcomponenten, PLC’s, SCADA-systemen, HMI-interfaces en industriële pc’s binnen de Nederlandse brancheorganisatie voor Industriële Automatisering.

Doelstellingen

  • Gezamenlijke marketing richting marktpartijen als system integrators, installateurs, machinebouwers en productiebedrijven.
  • Economisch onderzoek.
  • Kennisuitwisseling.
  • Netwerkbijeenkomsten met stakeholders.

Activiteiten

Ieder voor- en najaar wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor de Control Product Suppliers. Een deel van deze bijeenkomsten vindt plaats bij een eindgebruiker op locatie. Naast een netwerkbijeenkomst krijgt u dus ook een unieke mogelijkheid voor een kijkje in de keuken. Er vinden ook themabijeenkomsten bij FHI op kantoor plaats. Thema’s die hier bijvoorbeeld aan de orde komen zijn Cyber Security, Machine Learning of technisch onderwijs.