Crowcon Detection Instruments Ltd.

Draagbare en stationaire instrumentatie voor detectie van zuurstof, explosie- en brandgevaarlijke en toxische gassen en dampen. Ook in combinatie met brand- en rook- en hittedetectie. Personal monitors voor omgevingsluchtbewaking, onder andere tegen een hoog CO2 gehalte of lage/hoge zuurstof concentratie. Vol- en semiautomatische samplingsystemen, handaanzuigsets, droogsystemen en filters voor monstername en voorbehandeling van gasmonsters. Verbrandingsrendement- en emissiemeters. Draagbare halfgeleider meters voor het opsporen van gaslekkages in processen, verbrandings-, koel- en airconditioning installaties. Instrumentatie voor bewaking van het milieu tegen gevaarlijke gassen en dampen. Engineering van fire & gas systems. Levering van test- en kalibratiegassen en gasmengsels. Wereldwijd service centra (incl. in Rotterdam) voor on-site services, inbedrijfstelling, onderhoud en kalibratiewerkzaamheden en verzorging van cursussen en trainingen voor gebruikers van Crowcon en Telegan instrumentatie. Fixed and portable instrumentation for detection of oxygen, flammable and toxic gases and vapours. Also in combination with fire and smoke and heat detection. Personal monitors for ambient air monitoring, including CO2 concentrations and low / high oxygen concentrations. Full and semi automatic sampling systems, manual aspirators and filters for sampling and for treatment of gas samples. Combustion efficiency and emission meters. Portable semiconductor detectors for gas leaks in process, combustion, refrigeration and air conditioning installations. Instrumentation for environmental monitoring from hazardous gases and vapours. Engineering of fire & gas systems. Delivery of test and calibration gases and gas mixtures. Global service centres (incl. in Rotterdam - Netherlands) for on-site service, commissioning, maintenance, calibration and training courses for users of Crowcon and Telegan instrumentation.

Naw gegevens

Vlambloem 129
3068JG Rotterdam
GROOT_BRITTANNIE

Tel: 0104211232
De heer C. Linden
sales@crowcon.com
crowcon.com