Eriks

Om meerwaarde te creëren voor bedrijven in de procestechniek, hebben ERIKS en Econosto hun kennis en ervaring op het gebied van meet- en regeltechniek, geautomatiseerde afsluiters en procesbesturing gebundeld in de afdeling Process Control. Het begrip 'procesbeheersing' is in onze visie zeer breed en omvat tal van aspecten rondom (de automatisering van) een installatie, zoals: -selectie van aandrijvingen voor bediening van de afsluiters -positiebepaling van de afsluiters -meetprincipes en bijbehorende sensoren/opnemers -wijze van ontvangst van de gewenste meetsignalen -onderlinge communicatie tussen de systeemcomponenten -waarborgen van de veiligheid (bijvoorbeeld bij emitterende producten) Op basis van een compleet portfolio met producten van gerenommeerde fabricaten - waaronder ons eigen Econ®-label - leveren we totaaloplossingen op het gebied van: -afsluiters en appendages (lokaal en op afstand bediend) -meet- en regeltechnische componenten -procesbesturing -samengebouwde systemen -klantspecifieke applicaties Binnen ons totaalconcept bieden we u - naast losse componenten - services op het gebied van het engineeren, samenbouwen, testen en kalibreren van complete systemen. Enkele voorbeelden -plug & play stoomreduceerstations (toegepast in diverse markten) -gedecentraliseerde bedieningssystemen voor het aandrijven van afsluiters -in-house samengebouwde deelsystemen voor druk, temperatuur, flow en niveau (inclusief besturing van de onderlinge componenten)

Naw gegevens

Toermalijnstraat 5
1812RL Alkmaar
NEDERLAND

Tel: 0725141514
De heer R. Scheppers
info@eriks.nl
eriks.nl