Informatie over aanmelden, FHI-lidmaatschap en contributie

Procedure

Uw aanvraag wordt voorgelegd aan het branchebestuur. Na goedkeuring zal uw onderneming ingeschreven worden in het ledenregister.

Entreegeld

Nieuwe leden betalen eenmalig entreegeld van € 1.250,- bij inschrijving. Een organisatie is geen entreegeld verschuldigd, indien het lidmaatschap wordt aangegaan voor een aaneengesloten periode van ten minste vier jaar.

Bij tussentijdse opzegging of ontzetting van het lidmaatschap zal het entreegeld alsnog volledig in rekening worden gebracht aan het lid-bedrijf. Daarnaast geldt een afwijkende regeling voor het lidmaatschap van een zusterbedrijf (werkmaatschappij binnen dezelfde holding): 100% contributie; geen entreegeld.

Lidmaatschap meerdere FHI-branches

Indien een organisatie branche overschrijdende activiteiten heeft, dan kan een organisatie tegen een gereduceerd tarief lid worden van meerdere FHI-branches. De korting voor één extra branche bedraagt 25%; en voor twee of meer extra branches 50%.

Startersregeling

Een speciale regeling geldt voor starters: 50% van de contributie gedurende de eerste 12 maanden van het lidmaatschap. De bepalingen over entreegeld gelden onverminderd voor starters.
Een starter is een onderneming of rechtspersoon die korter dan 36 maanden voor de datum van de lidmaatschapsaanvraag een onderneming is begonnen uitgaande van de datum van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

ZZP’er: geen entreegeld

Een ZZP-ers is geen entreegeld verschuldigd en betaalt 50% contributie. Een ZZP-er heeft geen stemrecht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over (lid worden van) FHI ontvangen? Dan kunt u dat opvragen per e-mail via info@fhi.nl of telefonisch via (033) 465 75 07.

Voor informatie per branche kunt u contact opnemen met:

Marc Berkouwer, Industriële Elektronica
Max Meijer, Gebouw Automatisering
Wendy Debets, Laboratorium Technologie
Linda Huber-van Essen, Medische Technologie
Susanne van Boxtol, Industriële Automatisering

 

Opzegging lidmaatschap