LabAutomation event

afb_labautomationHet LabAutomation event wordt jaarlijks georganiseerd. Dit evenement bereikt bezoekers uit verschillende markten. De dagindeling bestaat uit een conferentieprogramma en een expositiegedeelte. Deelnemers zijn onder andere leveranciers en distributeurs van automatisering-, software- en robotiseringproducten, zij exposeren met een table-top stand. Het conferentieprogramma wordt ingevuld door sprekers van externe (markt)partijen, vaak in samenwerking met leveranciers. Een sterk inhoudelijk programma en circa twintig exposanten maken LabAutomation krachtig.

Voor meer informatie: www.fhi-labautomation.nl