De basis van het aanbestedingsrecht

 

Organisaties worstelen vrijwel dagelijks met aanbestedingsprocedures. Het levert veel papierwerk op, criteria en eisen zijn vaag of naar een specifieke partij toegeschreven, de eisen zijn onredelijk of de procedure is onduidelijk. In één middag legt advocaat Frank Meijers u de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht uit.

Doelgroep

Deze workshop is voor inschrijvers op aanbestedingen in de technologiebranches zoals directeuren en eindverantwoordelijken, medewerkers verkoop en inkoop en tendermanagers.

Op 12 maart wordt een vervolgworkshop georganiseerd met de titel ‘Aanbesteden voor pro’s’.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch

12.30 uur Kader en doel van aanbestedingsprocedures

  • Wat is het, wie moet het doen, wat zijn de regels, informatiebronnen
  • Doel van aanbesteding, met name toegespitst op de belangrijkste beginselen: proportionaliteit, transparantie en gelijkheid, waaronder level playing field
  • Omgaan met onduidelijke aanbestedingen, hoe vergroot u uw kansen bij een Aanbesteding

14.00 uur Pauze

14.15 uur Fasen in aanbestedingsprocedures

  • Aankondiging, aanmelding, vragenrondes, selectie (uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria), gunning, bekendmaking (motivatie).

15.15 uur Pauze

15.45 uur Rechtsbescherming en best practices

  • Het grote belang van tijdig vragen stellen, proactief zijn, choose your battle(s)
  • Mogelijkheden om bezwaar te maken
  • Praktijkgevallen en kansen en valkuilen bij aanbestedingsprocedures

16.45 uur Vragen, afsluitende borrel

De onderwerpen worden pragmatisch ingestoken en gezien door de bril van de inschrijver. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en vooral uw verwachtingen door via het registratieformulier.

Frank Meijers

T: (020) 820 26 23 | W: www.flexadvocaten.nl| E: meijers@flexadvocaten.nl

Mr. Ing. Frank H.G. Meijers MBA begon zijn loopbaan als ingenieur binnen de industriële automatisering en werkte voor vele grote ingenieursbureaus in de procesindustrie. Hierna werkte Frank als verkoper en later als directeur en mede-eigenaar bij een van de grootste leveranciers van industriële sensoren in Nederland. Frank startte verder als co-founder een onderneming, gericht op industriële draadloze datacommunicatie en telemetrie en was co-founder van een onderneming gespecialiseerd in betalingsverkeer. Tegenwoordig is Frank advocaat, verbonden aan Flexadvocaten en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom en aanbestedingsrecht. Daarnaast is Frank gerechtelijk- en partijdeskundige op het gebied van procesautomatisering. Frank spreekt de taal van de ondernemer, maar ook van de techneut, de verkoper en de financiële manager.

Aanmelden en kosten

De kosten bedragen €160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €320,- exclusief btw per persoon. Aanmelden kan via de button bovenaan de pagina.