Algemene Ledenvergadering branche Laboratorium Technologie


De Algemene Ledenvergadering van de branche Laboratorium Technologie vindt plaats op dinsdag 13 september aanstaande van 15.00 – 16.30 uur bij FHI in Leusden. Na afloop van de vergadering is er volop gelegenheid om bij te praten met branchegenoten tijdens de netwerkborrel.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering komen onder meer de bestuurssamenstelling, de branche begroting en de activiteiten voor 2023 aan de orde. Edward de Vette van S+B Group is herverkiesbaar voor het bestuur. U kunt zijn profiel via de link bekijken.

Leden van de brancheorganisatie kunnen zich aanmelden voor de ALV via dit formulier.