Algemene Ledenvergadering en Managementsessie


Op 4 juni 2019 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de FHI branche Laboratorium Technologie plaats in Rhenen. Dit is tegelijkertijd met de ledenvergaderingen van drie andere branches van FHI, Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Gebouwautomatisering en van MinacNed.

Aansluitend aan de ALV vindt het jaarlijkse FHI ledennetwerkevent plaats. Aan de komst van de twee reuzenpanda’s bij Ouwehands Dierenpark gingen vele jaren van lobby met China vooraf. Algemeen directeur Robin de Lange vertelt met passie hoe dit traject verlopen is. Van de bouw van Pandasia, de samenwerking met vele partijen, de technologie en teambuilding die erbij komt kijken, als ook onderzoek, klimaat en voeding. Aanmelden is kosteloos en exclusief voor FHI-leden.

Klik hier om een impressie te krijgen van de eerder door FHI georganiseerde managementsessies/ ledennetwerkbijeenkomsten.

VOOR WIE?

Deze bijeenkomst wordt exclusief georganiseerd voor leden van FHI.

AANMELDEN?

Aanmelden kan via een email naar rachel@fhi.nl

Na aanmelding ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst een toegangsbewijs waarmee u gratis toegang krijgt tot het dierenpark, alsmede een parkeeruitrijkaart. Aanmelden is dan ook noodzakelijk.

PROGRAMMA – Dinsdag 4 juni 2019

14.00 – 14.30 uur Ontvangst Algemene Ledenvergadering
14.30 – 15.30 uur

 

 

 

 

 

 

Agenda:

  • Opening, mededelingen, ingekomen stukken, notulen ALV 31 mei 2018
  • Bestuurssamenstelling:
  • Financiën, jaarcijfers 2018; branchebegroting 2020
  • Lopende brancheactiviteiten 2018 – 2019 & WoTS 2020
  • FHI Digitale Service
  • Rondvraag/sluiting
15.30 – 16.00 uur Ontvangst Managementsessie
16.00 – 17.00 uur Presentatie Pandasia-project
door Robin de Lange, directeur Ouwehands Dierenpark
17.00 – 18.00 uur Napraten & netwerken

 

LOCATIE

Ouwehands Dierenpark
Grebbeweg 111
3911 AV  RHENEN
Klik hier voor een routebeschrijving