Algemene Ledenvergadering en Managementsessie


Op 18 mei 2017 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de branche Laboratorium Technologie plaats in Oegstgeest. Dit is tegelijkertijd met de ledenvergaderingen van drie andere branches van FHI, Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Gebouwautomatisering.

De ledenvergaderingen zijn gecombineerd met een Managementsessie, waarbij rampondernemer Frank Krake gastspreker is.

Hij is een ervaren en energieke ondernemer die in zijn carrière meer tegenslagen tegenkwam dan een hele zaal vol ondernemers bij elkaar. Maar hij overwon ze allemaal. Leerzaam en entertainend! Juist van fouten en mislukkingen kun je leren. Alleen vertelt niemand daar over. Je hoort alleen maar succesverhalen. Daarop is De Rampondernemer de uitzondering.

Een impressie van de eerder door FHI georganiseerde managementsessies/ledennetwerkbijeenkomsten vindt u hieronder:

VOOR WIE?

Deze bijeenkomst wordt exclusief georganiseerd voor leden van FHI.

AANMELDEN?

Aanmelden kan via een email naar rachel@fhi.nl

PROGRAMMA – Donderdag 18 mei 2017

14.00 – 14.30 uur Ontvangst Algemene Ledenvergadering
14.30 – 15.30 uur

 

 

 

 

 

 

Agenda:

  • Opening, Mededelingen, ingekomen stukken, Notulen ALV 9 juni 2016
  • Bestuurssamenstelling:
  • Financiën, jaarcijfers 2016; branchebegroting 2018
  • Lopende brancheactiviteiten 2017 – 2018 & WoTS 2018
  • Rondvraag/sluiting
15.30 – 16.00 uur Ontvangst Managementsessie
16.00 – 16.30 uur Welkom door voorzitter
16.30 – 17.30 uur Presentatie Rampondernemer
door Frank Krake
17.30 – 18.30 uur Napraten & netwerken

 

LOCATIE

CORPUS ‘reis door de mens’
Willem Einthovenstraat 1
2342 BH  OEGSTGEEST
Klik hier voor een routebeschrijving