FHI Workshop ‘De niet functionerende werknemer & de zieke werknemer’


Een vogelvlucht; praktische tips en checklist


 

Donderdag 12 mei 2022, 12.30 – 17.00 uur

(start 12.30 uur met lunch en afronden om 16.30 uur met een netwerkborrel)

Locatie: FHI, Leusderend 12 in Leusden

Al onze workshops kunnen vanaf nu in hybride vorm plaatsvinden. Mocht je dus niet de mogelijkheid hebben om fysiek aanwezig te zijn in Leusden, dan kun je je ook aanmelden en de workshop online volgen.

Iedere onderneming krijgt er vroeg of laat mee te maken: een medewerker die zijn functie niet langer naar behoren uitoefent. Of een medewerker die ziek uitvalt en waarvan de verwachting is dat dit langer dan twee weken zal duren. Of nog complexer; een niet functionerende werknemer die door de ervaren stress een burn-out krijgt en zich ziek meldt?

Hoe ga je hier als directeur of HR-professional mee om? Wat kun jij van de werknemer verwachten en wat mag de werknemer van de werkgever verwachten? Het kan lastig zijn om goed grip op deze situaties te krijgen. Waar begin je? Welke afspraken mag je maken en welke gevolgen kan je eraan verbinden als die afspraken niet worden nagekomen?

In deze workshop van drie uur krijg je van advocaat Lise van den Heuvel, partner van FHI Advies verbonden aan Vestius Advocaten voldoende handvatten en een kader om deze situatie in de toekomst vanaf moment één goed op te pakken. Zowel bij een niet functionerende werknemer als bij een zieke werknemer is dossieropbouw namelijk cruciaal. Een goede dossieropbouw leidt er vaak toe dat partijen duidelijke en tijdige afspraken met elkaar maken, waardoor er een bepaalde mate van rust en zekerheid wordt gecreëerd die de niet functionerende/zieke werknemer nodig heeft. Aan de andere kant is alleen met een goed dossier verbetering van het functioneren meetbaar en een eventueel ontslag te realiseren.

Je ontvangt praktische ‘tips & tricks’ die je direct kunt gebruiken bij de aanpak van soms complexe dossiers. Het is ook mogelijk om op voorhand vragen in te dienen. Deze worden verwerkt in de workshop of op het einde – indien er tijd is – besproken. Vragen kunnen tot uiterlijk maandag 2 mei 2022 per e-mail worden ingediend bij Lise van den Heuvel, FHI Advies.

 

Doelgroep
Deze workshop is voor directeuren, bestuurders en managers die feitelijk leidinggeven aan personeel en HR-professionals.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina.
De kosten bedragen € 169,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI; voor niet-leden € 325,- exclusief btw per persoon.

Nb.: Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

Programma
12.30 uur     Ontvangst met lunch
13.00 uur     De niet functionerende werknemer & dossieropbouw
14.30 uur     Pauze
14.45 uur     De zieke werknemer & dossieropbouw
16:15 uur      Vragen stellen
16:30 uur     Afsluitende borrel

Onderwerpen

  • Inzichtelijk maken disfunctioneren
  • De inrichting van een verbetertraject
  • Scholing
  • Herplaatsing
  • Ontslag Wet Verbetering Poortwachter
  • Re-integratie
  • Loonsanctie
  • Aanvraag WIA
  • Ontslag na twee jaar ziekte

Deze workshop sluit aan bij de overige juridische workshops van FHI advies in samenwerking met Vestius Advocaten: Agentuur en distributieovereenkomsten, Rechten en plichten bij verkoop en levering, Reorganisatie en De juridische positie van de directeur. Daarnaast organiseren we in samenwerking met HBR/Klap Verzekeringsmakelaar de FHI Workshops ‘Aansprakelijkheid in de praktijk’ en ‘Bestuurdersaansprakelijkheid‘. Deze workshop is ook goed te volgen wanneer je de hiervoor genoemde workshops niet gevolgd hebt.

Tevens organiseren we de juridische online FHI workshopreeks ‘Aanbestedingsrecht’.

Spreker:

Lise van den Heuvel
FHI Advies -Vestius Advocaten

T:06 234 922 48
E: l.van.den.heuvel@vestius.com
W: Vestius Advocaten