Health-RI Conference 2016


Op donderdag 1 december komen verschillende wetenschappers bijeen om kennis te nemen van de veranderende ontwikkeling binnen de gezondheidszorg. Thema’s als; inspraak van de individu, gepersonaliseerde medicatie, preventie van ziekten, verwerking van onderzoeksdata, samenwerking en onderzoeksstructuren in Nederland komen aan bod.

Chief Innovation and Digital Officer van ministerie van Estland, Ain Aviksoo licht toe hoe participatie van de burger in de gezondheidszorg in Estland verloopt. Daarnaast geeft het panel Han Brunner, (Radboudumc/MUMC+), René Bernards (NKI), Jingyuan Fu (UMCG) en Marianne Joels (UMCU) aan wat de ontwikkelingen zijn die de huidige gezondheidszorg doen veranderen. Voor meer informatie, zie het online lezingenprogramma.

U kunt met uw firma aanwezig zijn met een stand op deze dag én in contact komen met de circa honderd onderzoekers en wetenschappers. Tevens ontvangt u na afloop het complete bezoekersbestand.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen, verwijzen we naar Rachel van den Tweel (rachel@fhi.nl) of Marvin Monrooij (m.monrooij@fhi.nl). Zij verzorgen de coördinerende rol.

Meer informatie vindt u hier op de website.