Interactie tussen branches: Cybersecurity


Cybersecurity-bijeenkomst 13 of 15 oktober 2020

 

Datum: 13 of 15 oktober 2020

Tijd: 12.30 – 18.00 uur

Locatie: FHI, Leusderend 12, Leusden

 


Hoe kan cybersecurity zo goed mogelijk gezekerd worden?

In deze interactiebijeenkomst leggen we de focus op cybersecurity in business-to-business omgevingen. Het doel van deze bijeenkomst is om na te denken over de gewenste aanpak in de industrie en in te zoomen op specifieke casussen. Na afloop van de bijeenkomst zijn de deelnemers beter gesensibiliseerd over de vraag hoe bedrijven het beste cybersecurity kunnen toepassen en gebruiken in hun bedrijf.

Geïnteresseerd of meer weten? Mail dan naar Jesse Markus. Hier kunt u zich aanmelden en als u wellicht tips heeft voor sprekers en/of onderwerpen, dan horen we dat ook graag.

Voorlopig programma:

12:30 – 13:00 uur Ontvangst met lunch in het Atrium van FHI
13:00 – 13:15 uur Start van de middag door FHI
13:15 – 14:15 uur Plenaire discussie over een gewenste aanpak in de industrie
14.15 – 14.30 uur Pauze
14:30 – 15:30 uur Dertig betrokkenen verdelen over drie groepen: focus op 1 thema
15:30 – 16:30 uur Idem op een ander thema en groepen worden gehusseld
Afsluiten met een plenaire terugkoppeling
17:00 – 18:00 uur Afsluiten met een borrel