Data science – Interactie tussen branches


De bijeenkomst wordt wegens omstandigheden verplaatst. We laten zo snel mogelijk weten wanneer het zal plaatsvinden.

Data Science

Data uit sensoren, instrumenten of andere apparaten is in toenemende mate core business voor FHI-leden. Door communicatie, analyses en besturing wordt deze data steeds slimmer ingezet, wat kan leiden tot betere efficiency en effectiviteit bij de klanten. Deze actuele kansen hebben diverse namen zoals IoT, Big Data, Industry 4.0, Smart Industry, deep learning, machine learning, Articial Intelligence, M2M communicatie, predictive maintenance, et cetera. Wij hebben het nu samengevat onder de term data science.

FHI organiseert voor leden uit alle branches een bijeenkomst om onderling te leren over data science en elkaar aan te vullen. De verschillende aanpak bij leden kan behulpzaam zijn in uw bedrijfsvoering.

Klik om te lezen: André Dekker in MUMC+

Doel: Bijeenbrengen van bedrijven die zich bezighouden met het analyseren en interpreteren van grote hoeveelheden data. Deze sessie van Interactie tussen branches wordt gehouden om waardevolle informatie aan hun klanten te bieden.

Doelgroep: Deze bijeenkomst staat open voor alle FHI-leden.

Waar en wanneer: De bijeenkomst vindt plaats op 14 januari bij FHI in Leusden. De sessie start om 15:00 uur en sluit rond 17:15 uur af met een borrel.

Introductie: We trappen af met een inspirerend verhaal van André Dekker, hoogleraar Clinical Data Science bij de Universiteit Maastricht. André Dekker is een van de initiatiefnemers van Health-RI. Zijn streven is dat alle zorgdata beschikbaar komt voor onderzoek. In het onderzoek probeert André Dekker met machine learning van data te leren. Onderzoekers missen vaak het overzicht waardoor databronnen te weinig gebruikt worden. Health-RI wil daar verandering in aanbrengen door een betere data-infrastructuur. Na de introductie gaan we in dialoog met alle aanwezigen. We kijken naar hoe data science gerealiseerd wordt bij onze leden, welke toepassingen er worden gemaakt, welke verbeteringen hierdoor plaatsvinden en wat de aanwezigen van elkaar kunnen leren.

Klik voor de PDF van Lab Insights over Health-RI

Over Interactie tussen branches

FHI telt al ruim 800 leden en heeft daarmee veel expertise in huis. Door het aanbieden van activiteiten tussen de branches wordt leden meerwaarde van het lidmaatschap geboden. Wij brengen bedrijven uit verschillende FHI-branches bij elkaar en stimuleren onderlinge samenwerking. Zo ontstaan er nieuwe netwerken, nieuwe kansen en wordt de ‘verzuiling’ doorbroken.

De bijeenkomsten zijn gericht op een dialoog tussen de deelnemers. Dat vereist om te beginnen een open houding. Van te voren weet je niet met wie je aan tafel komt te zitten. Dit kan zorgen voor aangename verrassingen en veel nieuwe inzichten. De bijeenkomsten zijn tot dusver hoog beoordeeld.

Aanwezigen

Croonwolter en Dros

Festo

Salland Electronics

Siemens

Vedotec

BINX Smartility

Kropman

Merckgroup

Rittal BV

Leertouwer

Electro-Watt