Kennissessie ‘De nieuwe norm’ & Algemene Ledenvergadering 2018


Op donderdag 31 mei 2018 organiseert de branche Laboratorium Technologie een kennissessie voor al haar leden over normeringen, kwaliteit en de nieuwe ISO 17025. Onder de titel “De nieuwe norm: kansen in de labbranche” komen drie experts aan het woord.

Wat verwacht de nieuwe norm van laboratoria en hoe kunt u daar als leverancier op inspelen? Hoe biedt u meerwaarde aan uw klanten op het gebied van validatie en meetonzekerheid? En wat mag een eindgebruiker op dat gebied van u verwachten?

Deze kennissessie wordt georganiseerd, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, bij de KNVB in Zeist.

VOOR WIE?

Deze bijeenkomst wordt exclusief georganiseerd voor leden van FHI.

AANMELDEN?

Aanmelden kan via een email naar rachel@fhi.nl

PROGRAMMA – Donderdag 31 mei 2018

11.30 – 12.00 uur Ontvangst & lunch kennissessie ISO/Normeringen
‘De nieuwe norm: kansen in de labbranche’
12.00 – 12.30 uur
De norm als leidraad
In de laboratoria wereld zijn de kwaliteitsnormen: de ISO 17025 voor test- en kalibratielaboratoria en ISO 15189 voor medische laboratoria de leidraad.
Maar:
Wat is het verschil tussen ISO 9001 normering en de normen ISO 17025/ ISO 15189?
Hoe ziet een laboratorium kwaliteitsmanagementsysteem eruit?
Waarom stelt een laboratorium ook kwaliteitseisen aan u als leverancier?
Welke kansen liggen hier voor u als leverancier?
Kortom wat betekent deze leidraad voor u als leverancier.
Sascha van de Ven, QAducation
12.30 – 13.00 uur
Vernieuwing kwaliteitseisen in laboratorium-norm ISO/IEC 17025
Recent is de kwaliteitsborgingsnorm voor kalibratie- en testlaboratoria vernieuwd. Veel bestaande eisen zijn gebleven; de kern komt steeds neer op competente medewerkers, geschikte apparatuur en methodes om zo tot betrouwbare eindresultaten te komen. Verandering zijn er ook: Meer nadruk op het zelf nemen van verantwoordelijkheid binnen laboratoria middels het invoeren van risicomanagement, in plaats van het aflopen van checklists. Hoewel vrijwillig, is het behalen van een accreditatie een methode om op onafhankelijke wijze uw competentie aan afnemers aan te tonen. Een korte schets wordt gegeven wat de (route naar) accreditatie in houdt.
Andre Barel, RvA
13.00 – 13.30 uur
Omgaan met meetonzekerheid en validatie
In de nieuwe ISO 17025 zijn er weliswaar verschillende veranderingen aangebracht ten aanzien van validatie en meetonzekerheid, maar in grote lijnen zijn beide onderwerpen niet echt veranderd. De spreker zal ingaan op validatie en meetonzekerheid waarbij hij als laboratorium-man probeert de invalshoek te kiezen van de leverancier van instrumenten. Zijn er punten om rekening mee te houden? Zijn er kansen, waarmee de leverancier zijn diensten aan het laboratorium kan verbreden?
Jo Klaessens van StatAlike/NEN
13.30 – 13.45 uur Korte pauze & ontvangst Algemene Ledenvergadering
13.45 – 14.45 uur Algemene Ledenvergadering

Agenda:

  • Opening, Mededelingen, ingekomen stukken, Notulen ALV 18 mei 2017
  • Bestuurssamenstelling:
  • Financiën, jaarcijfers 2017; branchebegroting 2019
  • Lopende brancheactiviteiten 2018 – 2019 & WoTS 2018
  • Rondvraag/sluiting
14.45 – 15.00 uur Korte pauze & ontvangst Managementsessie
15.00 – 17.15 uur Managementsessie
17.15 – 18.30 uur Napraten & netwerken

 

LOCATIE

KNVB Campus
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX  ZEIST
Klik hier voor een routebeschrijving