LabQuality workshop 2019


Op donderdag 31 oktober 2019 organiseert FHI-branche Laboratorium Technologie deze nieuwe workshop bij
VSL en NMi in The Metrology Tower in Delft.

Deze workshop heeft als thema “Vertrouwen in meetresultaten”. In het lab is men dagelijks bezig met meten en analyseren. De resultaten hiervan vormen de basis voor het nemen van beslissingen. Maar hoe zorg je voor betrouwbare analyseresultaten? Hoe kan je ervoor zorgen dat de meetdata aan de juiste kwaliteitseisen voldoet? Welke rollen spelen kalibratie, validatie en certificeringen hierbij? De workshop LabQuality geeft inzicht in deze aspecten én biedt een kijkje in de keuken met een bezoek aan de labs van VSL en NMi.

De workshop is gericht op kwaliteitsmanagers, Q/A managers, labmanagers, (hoofd)analisten, KAM managers, R&D managers uit de (petro)chemische industrie, voeding & agro, test en contract labs, milieulabs en universiteiten en instituten.

Programma

12.00 – 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 – 13.15 uur Welkomstwoord en introductie van VSL door Marc Pieksma, Scientific Program Manager
13.15 – 13.45 uur From SI to traceable flow metering
In de presentatie die ik zal geven zal ik o.a. ingaan op de nieuwe definitie van de SI eenheden zoals de kilogram en relevantie hiervan voor metingen die we doen in ons dagelijks leven. Verandert er iets als je in de top besluit een kilogram te vervangen door de constante van Planck? Het antwoord hierop is niet enorm spannend maar wel heel erg belangrijk om innovaties mogelijk te maken in de toekomst.
Ook zal ik ingaan wat de relatie is tussen kalibratie, accreditatie, normalisatie en type goedkeur en hoe dit georganiseerd is op wereldniveau en op nationaalniveau. Tot slot laat ik zien hoe je een kalibratiecertificaat kunt lezen als je moet controleren of je het certificaat mag accepteren als zoals wij vaak zeggen ‘proven traceable’.
Erik Smits, Manager Flow Metrology, VSL
13.45 – 14.00 uur Pitches deelnemende bedrijven
14.00 – 14.30 uur Pauze
14.30 – 15.00 uur

Een Echt Certificaat van Echtheid
Wie weleens naar “Tussen Kunst en Kitsch” heeft gekeken, weet het waarschijnlijk al; het ene certificaat is het andere niet. Op welke zaken kun je letten, waardoor een certificaat wederzijds meerwaarde oplevert?
Het helpt al enorm als alle betrokkenen iets weten over de wet of standaard waartegen is gecertificeerd. Claimen dat iets een ISO XYZ certificaat heeft, terwijl die standaard betrekking heeft op andersoortige producten, is een veeg teken. Andersom heeft het vragen naar nodeloos veel certificaten ook geen positieve invloed.
En, als het certificaat dan eenmaal is overlegd, wat zijn dan de daarin opgenomen beperkingen / grenzen? Een praktische tip is dan ook verder te kijken dan alleen het voorblad van een certificaat. Welke activiteiten, of producten vallen hieronder?
Aan de hand van een aantal voorbeelden, zullen deze en enkele andere tips de revue passeren.
Wim Volmer, Business Development Manager, NMi Certin B.V.
15.00 – 15.30 uur De (on)zin van accreditatie
In een korte uiteenzetting worden de voor- en nadelen van een kwaliteitssysteem in een laboratorium besproken. Het onderscheid tussen accreditatie en certificatie wordt toegelicht en de highlights van de recent vernieuwde kwaliteitsnorm ISO/IEC 17025 voor laboratoria worden aangestipt. Hierna kan de afweging gemaakt worden of accreditatie een nuttig instrument is.
André Barel, Raad voor Accreditatie
15.30 – 16.15 uur Rondleiding bij VSL en NMi
16.15 – 17.00 uur Borrel

Het doel van deze workshop is om technologieaanbieders en gebruikers dichter bij elkaar te brengen en kennis uit te wisselen. Gezien de beperkte ruimte op de locatie is er plaats voor maximaal 100 bezoekers.

Locatie

De workshop vindt plaats bij VSL en NMi in Delft, beide onderdeel van First Dutch Innovations. Als nationaal metrologisch instituut van Nederland maakt VSL meetresultaten van bedrijven, laboratoria en instellingen direct herleidbaar naar internationale standaarden. NMi ondersteunt fabrikanten bij het toelatingsproces op internationale markten middels (type) keuringen en certificeringen. Tijdens de workshop is er de gelegenheid tot een rondleiding bij VSL en NMi.

Sponsoren