Webinar Bewust omgaan met persoonlijke data in het lab


Als lab beschikt u over privacygevoelige data. Volgens de AVG mag u deze alleen onder stringente voorwaarden opslaan en gebruiken.

Voldoet u aan de regels en normen en beheert u bestaande en nieuwe data op de juiste wijze? Werken volgens de AVG, datastandaardisatie, kunstmatige intelligentie en meer komen aan bod tijdens het webinar ‘Bewust omgaan met persoonlijke data in het lab’.

Dit webinar vond plaats op donderdag 1 oktober 2020 van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Tijdens dit webinar werd aan de hand van stellingen gediscussieerd over hoe om te gaan met persoonlijke data in het lab. Hierbij werd men bijgepraat over de opslag van genetische gegevens, de juridische kant van de AVG, de privacyregels, de digitaliseringstrend en het belang van kunstmatige intelligentie voor big data-analyses.

Het discussiepanel bestond uit drie experts en brengen de volgende stellingen in:

De discussie werd geleid door Peter Boogaard, dataspecialist. FHI sprak alvast met de discussieleider.
Lees hier het interview.

Voor wie?
Dit webinar was bedoeld voor labmanagers, IT- en data-specialisten werkzaam op het lab. Deelname was kosteloos.