Workshop ‘Aanbestedingsrecht voor pro’s’


Aanbestedingsrecht voor pro’sMaandag 13 december 2021, 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Online via MS Teams

Tijdens de workshop ‘De basis van het aanbestedingsrecht’ heb je al kennis kunnen nemen van de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht. In deze verdiepingsworkshop gaat advocaat Bob van der Kamp dieper in op het aanbestedingsproces, zodat je meer handvatten hebt voor het daadwerkelijk zelf toepassen van die kennis om succesvoller in te schrijven op aanbestedingen.

Aanbestedingen zijn bedoeld om de mededinging te bevorderen en de beste aanbieder/het beste aanbod te selecteren. Hierbij dient de aanbestedende dienst de beginselen objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit in acht te nemen en voorts te handelen conform alle overige bepalingen uit de aanbesteding en gids proportionaliteit. Alle goeie bedoelingen van de wetgever ten spijt, blijkt het nogal eens fout te gaan in het aanbestedingsproces.

Tijdens de workshop wordt veelvuldig verwezen naar de aanbestedingswet, de gids Proportionaliteit en relevante jurisprudentie. Na afloop van de workshop ben je beter in staat om succesvoller aan te besteden en weet je wat je kunt doen bij onregelmatigheden in een aanbesteding.

Op dinsdag 7 december organiseren we de workshop ‘De basis van het aanbestedingsrecht’.

 

Doelgroep:
Directeuren en eindverantwoordelijken, medewerkers verkoop en inkoop, tendermanagers en verder iedereen die in de praktijk met openbare aanbestedingen te maken heeft. Voor het volgen van de workshop is het hebben van basiskennis en enige praktijkervaring op het gebied van aanbesteden gewenst.

Aanmelden en kosten:
Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina. De kosten bedragen €99,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €250,- exclusief btw per persoon.

N.B.: Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

Spreker:
Bob van der Kamp
Lexsigma
T: 06-470 12 614
E: bob.vanderkamp@lexsigma.nl

FHI Advies is er voor al jouw ondernemersvraagstukken | FHI, federatie van technologiebranches

Bob van der kamp is advocaat sinds 1998. Na zijn rechten- en economiestudie in Londen en Utrecht werkte hij jarenlang in de internationale advocatuur en management consultancy. Daarin ontwikkelde hij een focus op de zorg en perifere markten. Bob is gespecialiseerd in adviseren en procederen over de volgende onderwerpen:

  • Contractenrecht
  • Ondernemingsrecht (aandeelhoudersgeschillen, aandeelhouderscontracten, maatschaps- en VOF-contracten, bestuurdersaansprakelijkheid, reorganisatie en herstructurering, management buy outs)
  • Aanbestedingsrecht (beoordelen, opstellen bestek, aanbestedingsprocedure, begeleiding voor inschrijving (bijv. vragen stellen), entameren en voeren van kort geding
  • Financiering en bekostiging van zorg (w.o. medische hulpmiddelen)
  • Governance vraagstukken (inrichting PPS (zorg) netwerken)