Workshop Aanbesteden


Workshop AANBESTEDEN…. een onduidelijk bestek, wat nu?
Workshop voor inschrijvers op aanbestedingen in de technologiebranches
In april 2016 treedt de herziene Aanbestedingswet in werking. De wijzigingen moeten zorgen voor lagere administratieve lasten en een betere toegang van het MKB tot overheidsopdrachten. Naast een uiteenzetting van de belangrijkste (hernieuwde) aspecten van aanbestedingsprocedure(s), beoogt de workshop vanuit ondernemersperspectief dieper in te gaan op onder meer de volgende onderwerpen: wel/niet splitsen in percelen, situaties waarin het bestek op een partij is geschreven, onduidelijkheden in het bestek betreffende de eisen, ongelijke behandeling of ongelijke kansen voor inschrijvers, onredelijke eisen in het bestek, onnodig grote aanbestedingen waardoor partijen buiten de boot vallen, onjuiste beoordeling van de inschrijving, strategie bij het inschrijven, mogelijkheden om bezwaar te maken. Waar relevant wordt aandacht besteed aan de belangrijkste wijzigingen in de Aanbestedingswet.

Voor meer informatie of aanmelden: Bente Meijer (b.meijer@fhi.nl)

Datum: donderdag 12 mei 2016
Locatie: FHI, Leusden

Contactpersoon: Bente Meijer (b.meijer@fhi.nl; (033) 465 75 07)