Workshop Afspraken over software en data


Het maken van afspraken over software en data
Van wie is de software, wie mag het gebruiken en van wie is de data?

 

Het mobiele internet, het Internet of things, robottechnologie, smart industry. Veel bedrijven hebben ideeën voor nieuwe verdienmodellen die volledig draaien om software, data en data-analyse. Het leveren van een apparaat is tegenwoordig meer en meer bijzaak.

Deze nieuwe manier van geld verdienen, vraagt om het maken van juridisch goede afspraken over software en data. Er is namelijk veel te regelen. Vaak is er meer nodig dan een standaard licentiecontract. Het gaat er allereerst om dat er overeenstemming bestaat met de klant, pas daarna kan men deze afspraak op papier zetten.

Vragen die opkomen zijn:

 • Van wie is de software/ data?
 • Hoe bescherm ik die?
 • Wie onderhoudt de software/ data?
 • Waar is mijn data en hoe kan ik daar bij?
 • Hoe verkoop ik data?

Dit vereist in een vroeg stadium een nauwe samenwerking tussen u, de klant en een juridisch specialist. Deze nieuwe workshop biedt u alvast de eerste ingrediënten om dit proces soepel te laten verlopen.

Advocaat Frank Meijers zal duidelijk maken hoe de verschillende vormen (van gebruik) van software in elkaar zitten, wat daarvan de voor- of nadelen zijn, welke contracten u nodig hebt en vooral wat u daarin allemaal zou kunnen regelen.

De workshop besteedt ook aandacht aan de strategie achter de dataverzameling, aan big data en aan implicaties betreffende de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Doelgroep

Directeuren, R&D-managers en bedrijfsjuristen van innovatieve (MKB)-bedrijven in de technologiebranches.

 

Aanmelden en kosten

Aanmelden kan vanaf mei via de aanmeldknop bovenaan deze pagina. Als u een persoonlijke uitnodiging wilt ontvangen kunt u een mail sturen aan Bente Meijer.
De kosten bedragen €160,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed. Voor niet-leden €320,- exclusief btw per persoon.

 

Programma

12.00 uur          Ontvangst met lunch
12:30 uur          Basiskennis. Software, (big) data, wat is dat juridisch eigenlijk?
13.45 uur           Pauze
14.00 uur          Hoe goede afspraken te maken over software en data?
15.15 uur           Interactie tussen branches
15.45 uur          Casus uit de industrie: voorbeelden uit de praktijk
16.45 uur          Vragen, afsluitende borrel

 

Onderwerpen

De workshop bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Welke verschillende vormen software zijn er?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van deze vormen van software?
 • Strategieën achter dataverzameling
 • Wie heeft recht op door u ontwikkelde software en ingebrachte data?
 • Privacy en de wetgeving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018
 • Het maken van goede afspraken over software en data
 • Welke contracten zijn nodig en wat zou daarin geregeld moeten zijn?

De setting is er op ingericht dat de deelnemers vragen kunnen stellen en onderlinge ervaringen kunnen uitwisselen. In de workshop is ook enige ruimte voor de persoonlijke case. Doordat de tijd van een workshop beperkt is, kan er niet op alle onderwerpen diep worden ingegaan. Mocht u dat wel verlangen, kunt u een consult aanvragen bij Frank Meijers.

 

Datum plaats en locatie

Donderdag 13 september 2018 bij FHI in Leusden

 

Spreker

Frank Meijers, advocaat bij Flexadvocaten

T: (020) 820 26 23 | W: www.flexadvocaten.nl| E: meijers@flexadvocaten.nl

Mr. Ing. Frank H.G. Meijers MBA begon zijn loopbaan als ingenieur binnen de industriële automatisering en werkte voor vele grote ingenieursbureaus in de procesindustrie. Hierna werkte Frank als verkoper en later als directeur en mede-eigenaar bij een van de grootste leveranciers van industriële sensoren in Nederland. Frank startte verder als co-founder een onderneming, gericht op industriële draadloze datacommunicatie en telemetrie en was co-founder van een onderneming gespecialiseerd in betalingsverkeer. Tegenwoordig is Frank advocaat, verbonden aan Flexadvocaten en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, contractenrecht, intellectueel eigendom en aanbestedingsrecht. Daarnaast is Frank gerechtelijk- en partijdeskundige op het gebied van procesautomatisering. Frank spreekt de taal van de ondernemer, maar ook van de techneut, de verkoper en de financiële manager.