Workshop ‘De niet functionerende werknemer & de zieke werknemer’


Workshop ‘De niet functionerende werknemer & de zieke werknemer’

Een vogelvlucht; praktische tips en checklist

 

Donderdag 23 september 2021, 12.30-17.00 uur
(12.30 uur: ontvangst met lunch
ca. 16.30 uur: afsluitende borrel)
bij FHI, Leusderend 12, Leusden

 

Iedere onderneming krijgt er vroeg of laat mee te maken: een medewerker die zijn functie niet langer naar behoren uitoefent. Of een medewerker die ziek uitvalt en waarvan de verwachting is dat dit langer dan twee weken zal duren. Of nog complexer; een niet functionerende werknemer die door de ervaren stress een burn-out krijgt en zich ziek meldt?

Hoe ga je hier als directeur of HR-professional mee om? Wat kun jij van de werknemer verwachten en wat mag de werknemer van de werkgever verwachten? Het kan lastig zijn om goed grip op deze situaties te krijgen. Waar begin je? Welke afspraken mag je maken en welke gevolgen kan je eraan verbinden als die afspraken niet worden nagekomen?

In deze workshop van drie uur krijg je voldoende handvatten en een kader om deze situatie in de toekomst vanaf moment één goed op te pakken. Zowel bij een niet functionerende werknemer als bij een zieke werknemer is dossieropbouw namelijk cruciaal. Een goede dossieropbouw leidt er vaak toe dat partijen duidelijke en tijdige afspraken met elkaar maken, waardoor er een bepaalde mate van rust en zekerheid wordt gecreëerd die de niet functionerende/zieke werknemer nodig heeft. Aan de andere kant is alleen met een goed dossier verbetering van het functioneren meetbaar en een eventueel ontslag te realiseren.

Je ontvangt praktische ‘tips & tricks’ die je direct kunt gebruiken bij de aanpak van soms complexe dossiers. Het is ook mogelijk om op voorhand vragen in te dienen. Deze worden verwerkt in de workshop of op het einde – indien er tijd is – besproken. Vragen kunnen tot uiterlijk woensdag 15 september 2021 per e-mail worden ingediend bij Lara Smeets, FHI Advies.

 

Doelgroep
Deze workshop is voor directeuren, bestuurders en managers die feitelijk leidinggeven aan personeel en HR-professionals.

Datum, plaats en locatie
Donderdag 23 september 2021, 12.30 – 17.00 uur bij FHI in Leusden.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina.
De kosten bedragen € 165,- exclusief btw per persoon voor leden van FHI of MinacNed; voor niet-leden € 325,- exclusief btw per persoon.

Nb.: Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende deelnemer worden aangemeld.

Programma
12.30 uur     Ontvangst met lunch
13.00 uur     De niet functionerende werknemer & dossieropbouw
14.30 uur     Pauze
14.45 uur     De zieke werknemer & dossieropbouw
16:15 uur      Vragen stellen
16:30 uur     Afsluitende borrel

Onderwerpen

  • Inzichtelijk maken disfunctioneren
  • De inrichting van een verbetertraject
  • Scholing
  • Herplaatsing
  • Ontslag Wet Verbetering Poortwachter
  • Re-integratie
  • Loonsanctie
  • Aanvraag WIA
  • Ontslag na twee jaar ziekte

Spreker
Deze workshop wordt verzorgd door FHI Advies, Lara Smeets, arbeidsrechtadvocaat bij Oak & Spek Advocaten. Lara is aan FHI verbonden als vaste juridische partner, tezamen met Bob van der Kamp van Lexsigma Advocaten.