Workshop Microbiologie en Data Science 2019


Op donderdag 7 maart 2019 organiseerde FHI branche Laboratorium Technologie in samenwerking met de KNVM en NIOO-KNAW een workshop over microbiologie en data science.

Voor wie?

Analisten, laboratoriummedewerkers en -managers werkzaam op een lab.

Locatie

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) zit pal tegenover de universiteit in Wageningen. Dit akademie-instituut telt zo’n 300 medewerkers, studenten en gastonderzoekers uit de hele wereld. Het NIOO onderzoekt hoe de natuur werkt. Of het nu gaat om de persoonlijkheden van vogels, de enorme rijkdom van het bodemleven of het effect van klimaatverandering op giftige blauwalgen. Die kennis kun je gebruiken voor het oplossen van natuur- en milieuproblemen (of het voorkómen ervan) in beheer, beleid en maatschappij. Van de natuur valt veel te leren. Ons gebouw weerspiegelt dan ook ons onderzoek: van groen dak tot ‘gouden’ toilet!

Sinds 2011 hebben de onderzoekers een hoofdgebouw met laboratoria en kantoren in gebruik, met daarachter een terrein vol kassen, proefvijvers en vele andere onderzoeksfaciliteiten. Deze plek is bovendien een proeftuin voor ecotechnologie. Denk aan een experimenteel groen dak, innovatief gebruik van zonne-energie en een andere kijk op ‘afvalwater’. Kom alvast in de stemming op www.nioo.knaw.nl/gebouw

Programma

Het programma omvatten 4 lezingen, een rondleiding bij de labs van NIOO-KNAW, een informatiemarkt en diverse mogelijkheden tot netwerken. De lezingen gingen over Microbial Ecology en data.

10.30 uur Ontvangst bezoekers
11.00 uur Welkom door FHI en NIOO
11.15 uur Presentatie #1: De microben hebben de toekomst: ontwikkelingen in de microbiële ecologie van belang voor milieu, klimaat en duurzaamheid
De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, voedselvoorziening, energie en duurzaamheid. Microben spelen een belangrijke rol bij het oplossen van deze problemen. De schier oneindige diversiteit en eigenschappen van miroben in de natuur is een  bron van oplossingen voor b.v. duurzame landbouw en vergroening van productieprocessen. Binnen de afdeling Microbiële Ecologie van het NIOO onderzoeken we met name interacties tussen microben en hun omgeving en onderling om zo de eigenschappen en mechanismen te ontrafelen die hieraan ten grondslag liggen. Deze kennis is tevens het beginpunt van vele toepassingen. We zullen in deze voordracht een aantal voorbeelden van ons werk laten zien en de technieken die hiervoor ingezet worden.
door Paul Bodelier van NIOO
12.00 uur Lunch en rondleidingen in diverse groepen
13.30 uur Presentatie #2: Van bench via desktop naar (micro)biologie: Ben jij al klaar voor de data golf?
Door de opkomst van high-throughput sequencing is de invloed van bioinformatica en data analyse op de routinematige processen in het (micro)biologische laboratorium sterk toegenomen. In samenwerking met de Bioinformatics Unit (BU) voeren onderzoekers en onderzoeksassistenten op het NIOO hun analyses zelfstandig uit. De BU traint ze om de data met inachtneming van reproduceerbaarheid en de huidige kwaliteitsstandaarden te analyseren. In deze presentatie zal je gaan zien, hoe je jezelf kunt voorbereiden om in deze data golf stand te houden en tot de relevante biologische informatie kunt komen.
door Fleur Gawehns van NIOO
14.15 uur Presentatie #3: De groeiende rol van digitale gegevens in onderzoek
Steeds meer van het onderzoek vindt plaats achter een computer. Het werken met digitale gegevens brengt speciale uitdagingen met zich mee. In deze presentatie zal worden verteld hoe met de in 2016 gepubliceerde “FAIR principes” het gegevensbeheer kan worden gestructureerd zodat data zo goed mogelijk voor onderzoek en voor vervolgonderzoek beschikbaar blijven.
door Rob Hooft van DTL
15.00 uur Pauze
15.15 uur Presentatie #4: Het toepassen van FAIR in de praktijk
Het is een nieuwe manier van denken om naar de gehele keten (Lifecycle) te kijken. Nu we de principes van FAIR kennen, gaan we in hoe de convergentie van papier naar digitaal een nieuwe dimensie kan brengen voor het laboratorium. Wat kunnen we beter en sneller doen? Welke technologieën kunnen we hierbij toepassen? Wat zijn leermomenten uit andere bedrijfstakken die we kunnen overwegen? Welke praktische verbeterpunten kunnen we direct al gebruiken zonder dat de kosten de pan uitrijzen? En wat zijn de potentiële valkuilen?
door Peter Boogaard van Industrial Lab Automation
15.45 uur Borrel

Deelname

Deelname is niet meer mogelijk.

Deelname aan deze workshop was kosteloos voor eindgebruikers, zoals analisten, researchers en labmanagers. Van distributeurs en leveranciers vroegen wij een bijdrage van € 95,- exclusief btw. Gezien de locatie en de interactieve setting was het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 80 personen. Klik hier om aan te melden.

Bezoekadres:

NIOO-KNAW
Droevendaalsesteeg 10
6708 PB  WAGENINGEN

Voor de routebeschrijving, klik hier.

Organisatie

De Nederlandse brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie
Contactpersoon: Wendy Debets
Telefoon: (033) 465 75 07
E-mail: w.debets@fhi.nl

Impressie

Deelnemende bedrijven

Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt door: