Clusters

Het productenprogramma van de aangesloten organisaties is divers. Om hierop te anticiperen is de branchevereniging in meerdere clusters ingedeeld. Bedrijven met gelijksoortige productenprogramma’s participeren gemeenschappelijk binnen één cluster.

Deze clusters zijn opgezet vanwege de behoefte bij veel bedrijven aan gedetailleerde marktinformatie en regelmatig bilateraal overleg over de ontwikkelingen of knelpunten in de markt. Daarnaast worden er ook meerdere events en workshops georganiseerd per cluster. Dankzij de clusteraanpak kan de branchevereniging slagvaardig optreden bij relevante ontwikkelingen.

De branche Laboratorium Technologie is onderverdeeld in de volgende clusters: