Clusters

De bedrijven die zijn aangesloten bij FHI branchevereniging Laboratorium Technologie bieden een heel divers pallet van producten en diensten. Dit loopt van uiteen van disposables en chemicaliën tot complexe analytische apparatuur. Deze bedrijven hebben verschillende belangen bij de dienstverlening vanuit FHI.

De branchevereniging Laboratorium Technologie werkt daarom met clusters. Aangesloten bedrijven vallen binnen één of meerdere clusters. Per cluster worden events, workshops en statistiekgroepen georganiseerd, om in te spelen op de specifieke behoeftes van die groep.

De branche Laboratorium Technologie is onderverdeeld in de volgende clusters: