Food & Beverage

Het laboratorium is een belangrijke factor binnen de voedingsmiddelenindustrie. Het lab is van belang in de R&D fase, bij de ontwikkeling van nieuwe producten, maar ook bij kwaliteit en voedselauthenticiteit.

In onze kennisbank vindt u alles over innovatieve analyse technieken, analyse van oliën, vetten, allergenen en pathogenen, voedselveiligheid en het monitoren van de productielijn.

Schrijf ook in voor de bezoekersnieuwsbrief om op de hoogte te blijven van actuele (online) events en thema’s.

 

 

 


Webinars

Voedselveiligheid in een veranderend klimaat
Klimaatverandering brengt serieuze uitdagingen met zich mee voor de voedselvoorziening en voedselveiligheid. Veranderingen in temperatuur, vochtigheid, regenval en extreme weersomstandigheden beïnvloeden de landbouw. Wieke van der Vossen bespreekt in dit webinar een aantal concrete voorbeelden van gevaren die we voorheen in Nederland niet of minder kenden. Bekijk hier het webinar.

Environmental monitoring: Hoe schoon is uw productielijn?
Environmental monitoring wordt steeds belangrijker in de voedingsindustrie. Ondanks nieuwe ontwikkelingen in voedselveiligheid en productielijnen, zijn er nog steeds uitbraken van door voedsel overgedragen ziekten. De focus van environmental monitoring ligt daarom op preventie, oftewel de hygiëne van de productielijn. In dit webinar bespreekt Hinke Dekter zowel de ATP-test, als andere onderdelen van monitoring, zoals het screenen van pathogenen en het testen van allergenen. Bekijk hier het webinar.

Olie- en vetanalyse door de gehele voedselketen
Het vetgehalte is een belangrijke parameter voor kwaliteitsborging en controle van snacks, snoepgoed en voedingsingrediënten. Kevin Nott zal in dit webinar laten zien hoe time domain NMR (TD-NMR) wordt gebruikt om vetten in de hele voedselketen te meten; van oogst tot productie van ingrediënten en de voedingsproducten zelf. Bekijk hier het webinar.

De voedselveiligheidslaboratoria van de toekomst: inzet van drones, smartphones en mobiele meetapparatuur
De technologische ontwikkelingen op het gebied van drones, smartphones en ook de ontwikkelingen in draagbaarheid van de huidige laboratoriumapparatuur zorgen ervoor dat de toekomst van analyse en onderzoek sterk gaat veranderen. Arjen Gerssen zal het onder meer hebben over de inzet van deze nieuwe technologieën, welke het uitvoeren van metingen makkelijker én veiliger kan maken. Bekijk hier het webinar.

Flow-based massaspectrometrie voor gevoelige en robuuste bepaling van pesticiden in complexe voedingsmatrices
Korte analytische doorlooptijden zijn van cruciaal belang om snel de aanwezigheid van sporen van pesticide in matrixrijke voedselmonsters te detecteren. In dit webinar komt de uitdaging van de chemische diversiteit van deze pesticiden aan de orde en legt Aristide Ganci uit hoe PerkinElmer’s QSight® LC/MS/MS daarbij kan helpen. Bekijk hier het webinar.

Verbeterde extractie uit complexe voedselmonsters met behulp van PDMS-overcoated SPME-vezels
Solid Phase Micro Extraction (SPME) is een eenvoudig te automatiseren technologie voor monstervoorbereiding. SPME is echter niet ideaal bij het gebruik van sterk retentieve absorberende vezels met lage detectiegrenzen. In dit webinar zal Klaus Buckendahl een nieuwe lijn SPME-vezels bespreken, welke door een PDMS-overcoating grote matrixcomponenten afstoten terwijl kleinere analyten door de buitenste PDMS-laag heen kunnen gaan. Bekijk hier het webinar.

Het bepalen van verontreinigingen in voedsel en voedselverpakkingen – een kijkje in de analytische toolbox
Door de groeiende wereldbevolking en de toenemende vraag naar voedsel, is voedselveiligheid een steeds grotere zorg. Wereldwijd worden steeds strengere voedselveiligheidsregels gehandhaafd. In dit webinar bespreekt Uwe Oppermann de analytische toolbox van Shimadzu. Deze toolbox bevat de totaaloplossing voor voedselanalyse zoals LC-MS / MS, GC-MS / MS en ICP-MS voor de nauwkeurige bepaling van voedselverontreinigingen. Bekijk hier het webinar.

Glyfosaat & Co. – Vijf redenen waarom directe analyse een eitje is
De voortdurende discussie over glyfosaat en de mogelijke bedreiging voor mens en milieu, heeft de afgelopen jaren geleid tot een groter bewustzijn van de consument en een toenemend aantal voedsellaboratoria. Claudia Rathmann bespreekt in dit webinar een chromatografische oplossing, waarmee glyfosaat en een selectie van relevante polaire anionische pesticiden en groeiregulatoren uit de lijst met analytische probleemkandidaten kunnen worden verwijderd. Bekijk hier het webinar.

Betrouwbare gecertificeerde referentiematerialen voor voedselonderzoek
Analytisch testen vereist de beschikbaarheid van goed gekarakteriseerde en betrouwbare referentie materialen. Matthias Nold bespreekt in dit webinar verschillende technieken die kunnen worden gebruikt voor de kwantificering van organische verbindingen. Bekijk hier het webinar.