LabSafety

Werken in een laboratorium brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. In deze kennisbank verzamelen we alles wat u daarover moet weten.

Denk dan bijvoorbeeld aan risico analyse, omgaan met gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën en toxische gassen en regels en normeringen. In diverse webinars en artikelen wordt ingegaan op het minimaliseren van risico’s door een risico-inventarisatie te maken en bewustwording te creëren. Zowel uw persoonlijke veiligheid als een veilige inrichting van uw lab komen aan de orde.

Schrijf ook in voor de bezoekersnieuwsbrief om op de hoogte te blijven van actuele (online) events en thema’s.

 

 


 

Artikelen

Checklist veilig werken met gevaarlijke stoffen in het lab
Veiligheid is topprioriteit. In labs waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, speelt dat een nog grotere rol. Door het nemen van een aantal maatregelen kunt u risico’s als blootstelling, brandgevaar en explosies aanzienlijk verminderen. Ontdek acht tips die uw werkomgeving een stuk veiliger maken. Lees verder

De steunpilaar voor kwaliteit: ISO-normen in de labwereld
ISO-normen vormen voor diverse soorten laboratoria een hoeksteen in de kwaliteitsbewaking. Met name normen als ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17043 en ISO/IEC 17020 zijn voor veel laboratoria essentieel. Lees verder

 


Interviews

“Bewustzijn cyber security neemt toe, maar veel basisstappen zijn nog nodig in de sector”
Een goede cyberhygiëne is essentieel om de beveiliging van vitale digitale systemen op peil te houden. Gelukkig neemt de aandacht voor cyber security ook in de chemische sector toe. Marieke Klaver, program manager bij TNO verteld hier meer over in haar interview. Lees verder

De noodzaak van goede ventilatie in moderne labs
Het belang van een goede luchtverversing en solide ventilatiesystemen is sinds de coronacrisis alleen maar verder gegroeid. Dat is zeker ook van toepassing op laboratoria. Paul Joosten van de firma Kuijpers legt in een interview meer uit over dit onderwerp. Lees verder

‘Biosecurity moet meer tussen de oren’
Als hoog-risico pathogenen, toxines en technologieën in verkeerde handen vallen, kan dit een concreet risico vormen. Het informatie- en adviesorgaan Bureau Biosecurity van het RIVM richt zich op onder andere laboratoria waar met dergelijke hoog-risico pathogenen wordt gewerkt. Wij spraken met Rik Bleijs van Bureau Biosecurity over de noodzaak van bewustwording van deze risico’s en ontwikkelingen in het veld. In een het interview verteld Bleijs meer over dit onderwerp. Lees verder

Werken met extreem toxische stoffen
Giftige stoffen vereisen voorzichtigheid, maar bij het omgaan met extreem toxische stoffen ligt de lat nog veel hoger. TNO Defensie en Veiligheid werkt onder andere met extreem potente drugs, pesticiden en stoffen die vallen onder het Verdrag Chemische Wapens. Jeroen van der Meer en Jan Langenberg van TNO lichten de omgang met dergelijke chemicaliën toe. Lees verder

De gevaren van blootstelling aan stoffen op de werkvloer
Jaarlijks sterven naar schatting 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan stoffen op het werk. Het actieprogramma ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ moet daar iets aan doen. Lees verder

 


Webinars

Tips & tricks voor het veilig werken in een steriele omgeving
Kennen we de werkprocedures binnen de LAF-kast en biologische veiligheidskast nog wel? Tijdens dit webinar geeft Pietro Oliveirio je tips & tricks om correct en veilig te werken in een LAF-kast. Hij gaat dieper in op de plaatsing van de kast, de correcte werkwijze, het schoonmaken van de kast, etc. Bekijk hier het webinar

Vermijden van gevaar OF managen van risico’s
In de diverse laboratoria liggen velen gevaren op de loer. De focus is vaak om het gevaar te elimineren. Maar misschien moet de focus meer liggen op het managen van risico’s. Wie is daar nu verantwoordelijk voor? In dit webinar gaat Corné Bulkmans in hoe de veiligheidsfunctionaris deze rol kan invullen. Bekijk hier het webinar

Veilig werken met een mircobiologische veiligheidswerkbank
Met meer dan 45 jaar ervaring in het bouwen van laminaire flow en microbiologische veiligheidswerkbanken weten we dat de bescherming van gebruikers, producten en de omgeving uiterst belangrijke factoren zijn voor u en uw onderzoek. Daarnaast is het van groot belang dat gebruikers weten wat wel, maar vooral ook wat niet te doen bij het werken met deze installaties. En welke keuzes zijn verder van belang voor het veilig werken met microbiologische veiligheidswerkbanken? Bekijk hier het webinar

Veiligheidsonderzoek naar hoog-reactieve substanties
Bij stoffen met hoog-reactieve substanties zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen nodig om deze veilig te kunnen ontwikkelen, produceren, transporteren en opslaan. Het veiligheidslaboratorium van Nouryon in Deventer is een wereldwijd kenniscentrum op dit gebied. Dit unieke laboratorium biedt de mogelijkheid tot het uitvoeren van veiligheidsexperimenten welke in ‘normale’ laboratoria niet mogelijk zijn. Tijdens deze presentatie gaat Arthur Luttmer in op de unieke testfaciliteiten en op een aantal bijzondere veiligheidsaspecten met betrekking tot de omgang met deze stoffen. Bekijk hier het webinar

Veilig werken in het lab: Het begint met kennis van het proces en het beheersbaar houden van gevaren
Wat is de juiste beschermingskast voor mijn toepassing? Dat is de vraag die Jan Seynaeve tijdens zijn webinar uitgebreid gaat behandelen. Er zijn talloze types beschermingskasten die gebruikmaken van verschillende principes. Het proces om het juiste type kast te vinden bestaat uit een uitgebreide risicoanalyse. Bij deze risicoanalyse wordt eerst gekeken naar de mogelijke hazards. Wanneer deze in kaart zijn gebracht, is het belangrijk om te kijken op welke niveaus bescherming nodig is en hoe de workflow kan worden geoptimaliseerd. Bekijk hier het webinar

Werken met extreem toxische stoffen: ‘do’s en don’ts’
Op locatie Rijswijk van TNO Defensie en Veiligheid wordt gewerkt met extreem toxische stoffen zoals zware pesticiden, extreem potente drugs en stoffen gerelateerd aan het Verdrag Chemische Wapens. Deze werkzaamheden geschieden in een laboratorium dat specifiek voor deze doeleinden is ontworpen. Naast een geschikte faciliteit zijn ook opleiding en training van het personeel en adequate werkwijzen essentieel om te veiligheid te kunnen borgen. Een aantal valkuilen en tips zal in deze presentatie de revue passeren waarbij de focus ligt op het spanningsveld tussen bescherming en werkbaarheid. Bekijk hier het webinar

Optimaliseer uw persoonlijke veiligheid bij het omgaan met gevaarlijke stoffen
Tijdens dit webinar bespreekt Annett Schneider van Merck de uitdagingen die komen kijken bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Zij vertelt hoe de dagelijkse processen met betrekking tot persoonlijke veiligheid kunnen worden verbeterd. De eerste focus van het webinar ligt op het voorkomen van ongevallen en daarnaast op noodhulp in geval van morsen van chemicaliën. Ook gaat ze in op het veilig en betrouwbaar reinigen van laboratoriumapparatuur. Bekijk hier het webinar

Samen voor een sterke circulaire economie, dat doe je gewoon veilig!
Circulair inkopen in het lab. Goed voor het milieu, goed voor uw budget. Maar hoe zit het met veiligheid? Zijn er extra factoren waar ik rekening mee moet houden? Kan ik met hergebruikte apparatuur en meubilair wel voldoen aan de veiligheidseisen die in mijn lab gelden? Zijn mijn testresultaten net zo betrouwbaar en dus veilig als wanneer ik nieuw koop? Zomaar enkele vragen die naar voren kunnen komen bij het denken aan circulair inkopen. Wij laten u zien hoe u uw laboratorium kunt inrichten op een maatschappelijk verantwoorde én veilige manier. Bekijk hier het webinar

Gevaarlijke stoffen, #ikbenerklaarmee?
“Hoelang zijn we nu al bezig met het beheersen van gevaarlijke stoffen? Wanneer houdt dit nu eens op?” Het is een opmerking die Corné Bulkmans van MUOPO laatst kreeg van een laboratoriummanager op dezelfde dag dat een aantal influencers de “#ikbenerklaarmee”-hashtag lanceerden en daarmee het coronabeleid van de overheid bijna onderuit haalde. Deze opmerking geeft genoeg stof tot nadenken. Tijdens dit webinar wordt er kort teruggegrepen naar situaties uit het verleden, de acties die zijn ingezet en hoe we de risicobeheersing voor blootstelling in de toekomst goed kunnen borgen. Bekijk hier het webinar

Veilig werken in het laboratorium: het gebruik van een zuurkast is niet voldoende
In laboratoria wordt met zeer divers materiaal gewerkt, zoals biologisch materiaal, allerlei soorten chemicaliën en bloed. Elk van deze materialen levert zijn eigen risico’s op. Veilig werken in het laboratorium staat daarom voorop. En de persoonlijke veiligheid van de laboratoriummedewerkers maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. De vraag hoe we risico’s beter kunnen analyseren, inschatten en minimaliseren wordt tijdens dit webinar besproken. Bekijk hier het webinar

Biologische veiligheidskasten: keuzecriteria voor veilig gebruik
Pietro Andrea Oliverio van Faster (DASIT group) geeft tijdens dit webinar een gedetailleerde uitleg van de werkingsprincipes van biologische veiligheidskabinetten. Hij focust op de verschillen tussen Europese en Amerikaanse normen. Ook gaat hij in op de keuzecriteria van de biologische veiligheidskast in combinatie met de risicoanalyse en het type monster. Bekijk hier het webinar

Veilig werken in en met een veiligheidswerkbank, zelfs in coronatijd
De bescherming van uw medewerkers, producten en de omgeving zijn uiterst belangrijke factoren. Tijdens dit webinar leren Gregor Holdampf en Menno Engwerda van CleanAir by Baker u hoe u veilig kunt werken in en met een biologische veiligheidskast – zelfs met 2 personen tegelijk – in een wereld met COVID-19. Bekijk hier het webinar

Arbobeleid en uitvoeren arbobeleid bij Het Waterlaboratorium
Het Waterlaboratorium heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Eén van de eerste hoofdstukken in het bedrijfsjaarplan is ‘Veiligheid’. De afdelingen geven invulling aan het beleid in hun jaarplannen. Uiteindelijk gaat het om het uitvoeren van dit beleid. Wat komt er in de praktijk van terecht? Adrie Krom, groepshoofd Biologie bij Het Waterlaboratorium gaat in zijn presentatie in op de praktische invulling die zij hier aan geven. Bekijk hier het webinar