FHI-HRM werkgroep

De HRM-werkgroep bestaat uit ervaren HRM-professionals die FHI helpen haar leden handreikingen aan te bieden bij alle zaken die met personeelsmanagement te maken hebben. Door bundeling van kennis en uitwisseling van ervaring stellen wij FHI in staat haar HRM-kennis ter beschikking te stellen aan haar leden.

Vier keer per jaar komt de HRM-groep bijeen om belangrijke onderwerpen te bespreken en voor FHI-leden beschikbaar te stellen.

Contact: Andreas Meijer, a.meijer@fhi.nl, (033) 465 75 07.