Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Waarom een RI&E?

Het hebben van een RI&E is wettelijk verplicht voor alle bedrijven. Maar de RI&E is ook een hulpmiddel bij uw bedrijfsvoering. Bent u bijvoorbeeld van plan nieuwe investeringen te doen? Door snel enkele vragen uit de branche-RI&E te beantwoorden, ziet u direct of er nieuwe risico’s kunnen ontstaan en hoe u die kunt voorkomen. Wilt u veranderingen aanbrengen in de manier van werken van uw medewerkers? Met behulp van de RI&E weet u of u daarmee ook de arbeidsrisico’s kunt verminderen.

Hoe werkt het?

U doorloopt het stappenplan en krijgt per onderwerp een aantal vragen voorgelegd. Per onderwerp worden oplossingen en tips gegeven voor het maken van een plan van aanpak.

Betrek uw personeel

Ook uw medewerkers kunnen helpen bij het vinden van arbeidsrisico’s en meedenken over de oplossingen. De betrokkenheid van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de Ondernemingsraad (OR) of – als deze er niet zijn – belanghebbende werknemers is overigens wettelijk voorgeschreven. De OR of PVT moet instemmen met de RI&E en het plan van aanpak.

Toetsing van de RI&E

De Arbowet schrijft voor dat de RI&E getoetst moet worden door een Arbodienst of deskundige. Een adviseur komt bij u langs en bekijkt ter plekke of de RI&E volledig en betrouwbaar is. Tijdens dit bezoek wordt u tevens geadviseerd over de beste manier om verbeterpunten aan te pakken. Werkgevers die niet meer dan veertig uur per week, door één of meer werknemers gezamenlijk, werk laten verrichten, hoeven geen toets door een Arbodienst of deskundige te laten uitvoeren.

Download digitale RI&E (compatible met Internet Explorer 7)

Met het programma kunt u op eenvoudige wijze een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en een plan van aanpak maken voor uw bedrijf. Zo werkt u snel en simpel aan een veilige en gezonde werkomgeving. Tevens voldoet u aan de wettelijke verplichting om over een actuele RI&E te beschikken.

Meer informatie of de gratis software voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (versie juni 2007) kunt u als lid van FHI downloaden via Windex Extranet.

Deze digitale branche-RI&E is in opdracht van de FHI, federatie van technologiebranches ontwikkeld door KeurCompany, onderdeel van ArboNed.