Brancheonderzoek

Eens in de vijf jaar organiseert FHI het brancheonderzoek. Het rapport biedt leden iedere keer weer een helder beeld van de ontwikkelingen in de FHI-branches. Als u deelneemt aan de online enquête, krijgt u in het najaar het eindrapport gratis toegezonden.

  • Industriële Elektronica
  • Gebouw Automatisering
  • Industriële Automatisering
  • Laboratorium Technologie
  • Medische Technologie

Het eindrapport geeft inzicht in de omzet van de branche, de verdeling van de omzet over productgroepen, regio’s en afzetmarkten. Daarnaast biedt het rapport informatie rond ontwikkelingen van personeel, marketing en actuele trends.

Om dit onderzoek professioneel en neutraal te laten uitvoeren, heeft FHI het onderzoeksbureau SAMR de opdracht gegeven het brancheonderzoek uit te voeren.

Om goed inzicht te krijgen in de brancheontwikkelingen worden uw gegevens goed geanalyseerd. Mochten er gegevens ontbreken die van belang zijn voor het berekenen van kengetallen van uw branche dan kan het zijn dat ondergetekende contact met u opneemt om navraag te doen naar de ontbrekende gegevens.

Mocht u aanvullende informatie wensen, kunt u contact opnemen met Paul Petersen, (033) 4657507.