FHI Algemene Leveringsvoorwaarden

Als lid van FHI kunt u de Nederlandstalige leveringsvoorwaarden 2014 kosteloos als PDF downloaden via Windex Extranet. Daar kunt u ook het bestelformulier vinden om de papieren exemplaren van zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige voorwaarden en/of de Engelstalige PDF-versie van de voorwaarden bestellen.

Algemeen

Deponeren

FHI heeft de leverings- en inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 40507574. Indien u als lidbedrijf gebruik maakt van de voorwaarden, dan hoeft u als lidbedrijf de voorwaarden niet zelf te deponeren en kunt u volstaan met het verwijzen naar de door FHI gedeponeerde voorwaarden.

Tips & Tricks gebruik algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden steeds belangrijker maar er gaat ook steeds meer mee mis. Een bloemlezing van de problemen, die vrijwel dagelijks voorkomen, aangevuld met enige tips kunt u als lid van FHI downloaden via Windex Extranet.

Workshop

FHI organiseert regelmatig de workshop Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt op interactieve wijze uitgelegd hoe u als lidbedrijf de FHI leveringsvoorwaarden kunt gebruiken, waar de eigen verantwoordelijkheid ligt en hoe u (financiële) risico’s en aansprakelijkheid bij het sluiten van contracten kunt beperken. Zie voor actuele data het workshop overzicht.