Proefplaatsingsconvenant

Op 28 mei 1998 heeft FHI met de Nederlandse Vereniging voor Inkoop en Logistiek in de Gezondheidszorg (tegenwoordig Nevi Zorg) een convenant afgesloten voor proefplaatsingen en zichtzendingen. Doelstelling van het convenant is het vastleggen van evenwichtige afspraken over bijvoorbeeld de duur van de zichtperiode, kosten voor installatie en gebruik, eigendomsvoorbehoud, gebruik door derden, aansprakelijkheid bij schade etc. Dit document kunt u als lid van FHI downloaden via Windex Extranet.